EUROSPORT
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Revidováno v květnu 2018
Legal
Podmínky používání účinné od 1. dubna 2020
01/04/2020 AT 09:40
Jsme zavázáni ochránit a respektovat Vaše osobní údaje. Uvedené Zásady ochrany osobních údajů popisují typy osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek na adrese eurosport.com a eurosportplayer.com („stránky“), našich aplikací pro různá zařízení a prostřednictvím našich ujednání o zábavních službách, videích a digitálním obsahu na naší vlastní platformě, a na platformách třetích stran („služby Eurosport“), jak tyto údaje používáme, s kým je sdílíme a jak je chráníme.
Přečtěte si prosím následující text pečlivě, abyste porozuměli našim názorům a postupům, které se týkají Vašich osobních údajů a toho, jak s nimi nakládáme. Tím, že budete nadále využívat naše webové stránky, aplikace a služby Eurosport, nebo přihlášením se k našim službám, potvrzujete, že jste si přečetli celé uvedené Zásady ochrany osobních údajů, a porozuměli jim.
Přehled
Respektujeme Vaše právo na ochranu osobních údajů a nebudeme žádat ani shromažďovat více informací, než potřebujeme k tomu, abychom Vám poskytli služby, které požadujete. Náš celkový cíl je zajistit, aby naše shromažďování a použití osobních informací bylo příslušné podle ujednání o Vám poskytovaných službách, a bylo v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
Další podrobnosti o tom, jak takto činíme, jsou stanoveny v každé z části našich Zásad ochrany osobních údajů, následovně:
Kdo jsme
Informace, které jsou pokryté uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů
Děti
Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme
Jak používáme Vaše osobní údaje?
Jak sdílíme Vaše osobní údaje, a s kým
Mezinárodní přenosy
Soubory cookie
Zabezpečení
Zadržení údajů
Vaše práva
Stránky třetích stran
Změny Zásad ochrany osobních údajů
Stížnosti, dotazy a návrhy
Kdo jsme
Jsme:
1. Dplay Entertainment Limited of Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londýn W4 5YB, Spojené království (, společnost zapsaná pod číslem 09615785), (poskytovatel služby Eurosport Player, která je částí služeb Eurosport); a
2. Eurosport, SAS of 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, Francie (společnost zapsaná pod číslem: 353 735 657), (poskytovatel služby Eurosport.com, která je částí služeb Eurosport),
(společně označované v uvedených Zásadách ochrany osobních údajů jako „Eurosport“, „my“, „nás“ nebo „naše“).
Jsme společnými správci údajů osobních údajů, které od Vás shromažďujeme.
Našeho pověřence pro ochranu údajů můžete kontaktovat na adrese DPO@discovery.com.
Informace pokryté uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů
Uvedené Zásady ochrany osobních údajů pokrývají všechny osobní údaje shromážděné a použité společností Eurosport.
Když hovoříme o „osobních údajích“ nebo „osobních informacích“, máme na mysli informace, které (buď samostatně, nebo v kombinaci s ostatními informacemi, které máme v držení) nám umožňují Vaši identifikaci jakožto jednotlivce(buď přímo, nebo nepřímo). Osobní informace mohou zahrnovat Vaše jméno, datum narození, poštovní adresu, e-mailovou adresu, IP adresu počítače, telefonní číslo, podrobnosti o čísle platební karty, uživatelem vytvořený obsah nebo přihlašovací údaje, a technické informace ze zařízení, která používáte k přijímání služeb Eurosport. Podívejte se prosím na „Informace, které nám poskytujete“ a „Informace, které o Vás shromažďujeme“ na další informace o osobních údajích, které shromažďujeme, v závislosti na tom, jak používáte služby Eurosport.
Děti
Abyste si mohli objednat naše služby, musí Vám být 18 nebo více let. Naše stránky a služby nejsou určeny dětem, a vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí.
Pokud jste dítětem, a my zjistíme, že jsme od Vás neúmyslně získali osobní údaje z našich stránek, poté tyto informace, co nejdříve to bude možné, vymažeme.
Pokud jste si vědomi, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje od dítěte, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naDPO@discovery.com.
Jaké informace od Vás shromažďujeme?
Informace o Vás shromažďujeme z různých zdrojů.
Informace, které nám poskytnete
Když vstoupíte nebo použijete služby Eurosport, jako například pokud:
vytvoříte účet k předplacení služeb Eurosport;
přihlásíte se k odběru našeho zpravodaje;
zakoupíte Eurosport Pass nebo Eurosport Bundled Pass (včetně nákupu přes třetí strany);
zahájíte námi provozovanou online soutěž; nebo
vyplníte průzkum,
pak od Vás shromáždíme osobní informace.
Když vytvoříte účet pro používání služeb Eurosport, osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují Vaše:
jméno;
e-mailovou adresu;
heslo ke službám Eurosport;
oblíbené sporty;
jazyk; a
pokud použijete službu Eurosport Player, která je částí služeb Eurosport (například zakoupením pasu Eurosport Pass, nebo řady pasů Eurosport Bundled Pass) fakturační adresu a zemi, a platební údaje.
Tyto osobní informace nám musíte poskytnout, abyste mohli využívat služby Eurosport. Pokud nám nemůžete uvedené osobní informace poskytnout, nebudeme Vám moci poskytnout služby Eurosport, které vyžadují účet.
Když se přihlásíte k odběru zpravodaje, shromažďujeme Vaše:
jméno; a
e-mailovou adresu.
Když se zúčastníte on-line soutěže, kterou provozujeme, nebo vyplníte průzkum, shromáždíme osobní informace, které jsou shromážděny v on-line formulářích, které Vám poskytneme.
Informace, které o Vás shromažďujeme
Když navštívíte naše stránky, ať již využijete účet pro služby Eurosport, nebo ne, použijeme soubory cookie a další technologie určené pro automatický sběr následujících údajů:
Technických informací, včetně Vaší IP adresy, Vašich přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, identifikátoru zařízení, nastavení místa a časového pásma, typů a verzí zásuvných modulů prohlížeče, operačního systému a platformy, doby reakce stránky a chyb při stahování;
Informací o Vaší návštěvě, včetně webových stránek, které jste navštívili před a po naší webové stránce a produktech, které jste si prohlíželi nebo vyhledávali;
Délky návštěv určitých stránek, informace o interakci stránky (jako je rolování, klikání a pohyby myší) a metody použité k vyhledávání mimo stránku.
Pokud používáte Eurosport Player, část služeb Eurosport, budeme shromažďovat informace o tom, jak Eurosport Player využíváte, včetně, ale neomezujíce se na vámi sledovaná videa a přehrávání zpětných záznamů, přihlášení a odhlášení, závady přehrávání a informace o prohlížení webu.
Abyste se dozvěděli více o tom, jak používáme soubory cookie a jak kontrolovat, které soubory cookie jsou použity, se prosím podívejte na níže uvedená Pravidla pro soubory cookie
Pokud nám neposkytnete osobní údaje
V případech, kdy musíme osobní údaje shromažďovat ze zákona, nebo na základě podmínek smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a Vy nám neposkytnete údaje, o které požádáme, nebudeme moci vykonat smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo se snažíme s Vámi uzavřít (například, abychom Vám poskytovali služby Eurosport). V takovém případě můžeme zrušit produkt nebo službu, kterou u nás máte, ale uvědomíme Vás, pokud se bude jednat o tento případ.
Jak zpracováváme Vaše osobní údaje? Jak zpracováváme osobní údaje pro tento účel? Jaký je právní základ pro to, abychom zpracovávali Vaše informace tímto způsobem?
Vaše osobní údaje můžeme použít pro:
1. Vytvoření a správu Vašeho účtu.
Vaše osobní údaje (jako je Vaše e-mailová adresa) musíme používat k nastavení a správu Vašeho účtu (například odesláním připomínky hesla nebo oznámení o změnách detailů Vašeho účtu).
Používání Vašich osobních údajů tímto způsobem, je pro nás nezbytné pro výkon našich smluvních povinností, v případě Vašeho zakoupení přístupového pasu Eurosport Pass.
2. Poskytnout Vám přístup k obsahu Eurosport, který jste si zakoupili.
Vaše osobní údaje potřebujeme tam, kde je to pro nás nezbytné k výkonu našich povinností podle smlouvy, kterou s Vámi máme, například pokud jste si zakoupili přístupový pas Eurosport Pass, a musíme ověřit Vaši způsobilost, a poskytnout Vám obsah, který je nadále vyžadován.
Používání Vašich osobních údajů tímto způsobem je nezbytné, abychom vykonávali naše smluvní povinnosti, v případě Vašeho zakoupení přístupového pasu Eurosport Pass.
3. Kontaktovat Vás, abychom Vás informovali o ceně, kterou jste vyhráli v našich soutěžích.
Vaše kontaktní údaje (jako je Vaše e-mailová adresa nebo poštovní adresa) potřebujeme k tomu, abychom Vás informovali, pokud vyhrajete cenu po zapojení se do naší soutěže.
Použití Vašich osobních údajů tímto způsobem je pro nás nezbytné, abychom vykonávali naše smluvní povinnosti v případě Vaší účasti v soutěži, a je také v našem legitimním zájmu při správě reklamní kampaně, které jste se zúčastnili, a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy
4. Vypořádat se s Vašimi dotazy a požadavky.
Vaše osobní údaje (jako jsou Vaše kontaktní údaje) potřebujeme k tomu, abychom Vám pomohli s Vašimi dotazy a požadavky, například pokud jste zavolali na zákaznický servis, abyste požádali o pomoc a asistenci, poté bychom museli zpracovat Vaše kontaktní údaje a určité informace o Vašem účtu.
Použití Vašich osobních údajů tímto způsobem je v našem legitimním zájmu, abychom reagovali na Vaše dotazy a požadavky, a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy.
5. Poskytovat Vám marketingové informace o službách Eurosport, (za předpokladu, že jste k tomu udělili souhlas).
Vaše osobní údaje (jako Vaši e-mailovou adresu nebo další kontaktní údaje) potřebujeme k tomu, abychom Vám zaslali informace o obsahu Eurosport, který Vás může zajímat, nebo abychom Vám nabídli příležitosti k účasti na soutěžích či průzkumech.
Potřebujeme používat Vaše kontaktní údaje k tomu, abychom Vám zasílali podrobnosti o obsahu Eurosport, o soutěžích a průzkumech, které by Vás mohly zajímat
Předtím, než Vaše údaje tímto způsobem zpracujeme, Vás požádáme o souhlas.
6. Kombinovat informace, které získáme a shromáždíme (např. z Vašeho chování při prohlížení a nákupní historie) k tomu, abychom pochopili Vaše zájmy a preference.
Můžeme kombinovat informace, které o Vás získáme a shromáždíme, abychom lépe porozuměli Vašim zájmům a preferencím, takže Vám budeme moci poskytnout zážitek, který bude těmto zájmům a preferencím uzpůsoben na míru a pro reklamní účely. Například to můžeme provést zobrazováním nabídek na určité přístupové pasy Eurosport, které by Vás mohly nejvíce zajímat, nebo tím, že Vám e-mailem zašleme personalizované nabídky nebo reklamní kampaně (pokud jste souhlasili s přijímáním našich e-mailů), nebo nabídneme reklamní obsah, který souvisí s Vašimi zájmy, a to buď na našich stránkách nebo ve službách Eurosport, nebo na dalších webových stránkách, a použijeme řadu technologií, abychom toho dosáhli . To může zahrnovat například uzpůsobení naší reklamy na webové stránce tak, aby byla puštěna určitá reklama určitému publiku, které ji bude s největší pravděpodobností sledovat, nebo v souvislosti s Facebookem, za použití facebookové služby „Custom Audiences“ prostřednictvím sdílení vaší e-mailové adresy ve chráněném formátu pomocí Facebooku, abychom vás mohli zahrnout do vlastního okruhu uživatelů („custom audience“), kterému budeme zasílat relevantní reklamní obsah na Facebooku nebo vytvořením okruhu uživatelů ostatních uživatelů Facebooku, založený na informacích uvedených na vašem facebookovém profilu. Z facebookového vlastního okruhu uživatelů se můžete odhlásit v nastavení soukromí nebo kontaktováním našeho pracovníka pro ochranu dat na DPO@discovery.com
Je v našem legitimním zájmu, abychom sledovali Vaše preference, které odvodíme z Vašeho chování při prohlížení a nákupech, takže můžeme personalizovat naše služby, a naši reklamu pro Vás, aby tak lépe odpovídala Vašim potřebám, jako zákazníka, za předpokladu, že to bude v souladu s Vašimi marketingovými volbami (podívejte se prosím na níže uvedenou část o zamezení našeho používání Vašich osobních informací pro účely přímého marketingu), a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy.
7. Dodržovat zákonné požadavky.
Někdy budeme muset zpracovat osobní údaje proto, abychom dodrželi zákonné požadavky, kterými se musíme řídit (například požadavky na daňový nebo finanční reporting).
Musíme nakládat s Vašimi osobními údaji, abychom dodrželi naše legální požadavky, kterým jsme vystaveni.
8. Zpracování Vašich plateb a ochrana proti podvodným převodům.
Musíme zpracovat Vaše osobní údaje proto, abychom Vám umožnili zaplatit za předplatné anebo vykompenzovat poukaz za předplatné, a proto, abychom uchovali v bezpečí a zabezpečili Vaše platby, a ochránili je před podvodnými převody.
Je v našem legitimním zájmu zpracovávat osobní údaje ke zpracování plateb, a zabezpečit platby naši zákazníků, a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy.
9. Zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné, abychom naše webové stránky udrželi bezpečné a zabezpečené.
Musíme zpracovat Vaše osobní údaje proto, abychom uchovali v bezpečí a zabezpečeny naše webové stránky, a ochránili je před podvodnými aktivitami, jakými jsou kybernetické útoky.
Je v našem legitimním zájmu sledovat, jak jsou využívány naše webové stránky, abychom odhalili a zabránili podvodu, dalším trestným činům a zneužití našich webových stránek. To nám pomůže zajistit, abyste mohli naše webové stránky bezpečně používat, a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy.
10. Udržovat aktuální seznam omezení, pokud jste požádali o to, nebýt kontaktování, abychom Vás neúmyslně znovu nekontaktovali.
Chápeme, že můžete preferovat, abychom Vás nekontaktovali s detaily o našich produktech, službách či propagačních akcích. Vedeme záznamy Vašich preferencí, abychom zajistili, že Vás nebudeme kontaktovat v případě, že jste nás požádali, abychom tak nečinili. Možná budeme muset zpracovat některé z Vašich osobních údajů (jako je Vaše jméno a e-mailová adresa), abychom to mohli provést.
Je v našem legitimním zájmu zpracovávat osobní údaje, abychom vedli a aktualizovali seznam omezení a zajistili, že Vás nebudeme kontaktovat, pokud jste nás požádali, abychom tak nečinili, a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy.
11. Zajistit, že Vám poskytujeme správný obsah, na základě Vašeho umístění.
Používáme informace o Vašem umístění, abychom zajistili, že Vám poskytujeme správný obsah, na základě Vašeho umístění (např. v případě, kdy máme pouze právo zobrazovat určitý obsah v určitých zemích, nebo tam, kde Vás směřujeme na verzi našich služeb Eurosport pro konkrétní zemi).
Je v našem legitimním zájmu zpracovat osobní informace tak, abychom zobrazili obsah, který je specifický pro Vaše umístění, a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy.
12. Pokud žijete v EU, máte právo sledovat Vaše služby Eurosport při návštěvě jiné země v EU, za předpokladu, že jsme ověřili Vaši zemi, v níž máte trvalý pobyt.
Pokud žijete v EU, použijeme informace, včetně Vaší IP adresy a platebních údajů, abychom se ujistili, zda máte právo sledovat Vaše služby Eurosport při návštěvě jiné země v EU.
Pokud žijete v EU, máte právo sledovat Vaše služby Eurosport při návštěvě jiné země v EU, za předpokladu, že jsme ověřili zemi Vašeho trvalého pobytu, a legálně požadujeme zpracování Vašich údajů pro tento účel.
Také je v našem legitimním zájmu zpracovat Vaše osobní údaje tímto způsobem, a nevěříme, že Vaše zájmy či základní práva převládnou (nebo převáží) naše legitimní zájmy.
13. Aktualizovat a zlepšovat služby Eurosport, včetně a neomezující se na nás obsah, funkce, časové rozvrhy, technologii a produkty.
Analyzujeme videa, která sledujete, zpětně přehrávané záznamy a všeobecné zvyky týkající se prohlížení webu a spojujeme vaše osobní informace s osobními informacemi ostatních uživatelů, abychom pochopili sledovanost ve smyslu například profilů publika a nejsledovanějších programů nebo obsahu.
Zpracování osobních informací je v našem oprávněném zájmu, abychom mohli aktualizovat a zlepšovat služby Eurosport a věříme, že z toho plynoucí výhody převáží a nepřiměřeně neomezí vaše práva a zájmy.
Kdo může použít Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou shromážděny, když si předplatíte služby Eurosport. Vaše osobní údaje jsou určeny pro společnost Eurosport a za určitých okolností jsou sdíleny s třetími stranami.
Naše webová stránka bude občas obsahovat odkazy na webové stránky a z webových stránek sítí našich partnerů, inzerentů a filiálek. Pokud se přes odkaz dostanete na tyto webové stránky, povšimněte si prosím, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, a že nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak mohou Vaše osobní údaje použít.Předtím než odešlete Vaše osobní údaje na webové stránky třetí strany, musíte si zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími typy organizací třetích stran:
Skupina společností Eurosport
Vaše osobní údaje sdílíme se skupinou našich společností, včetně našich filiálek a holdingových společností , abychom Vám poskytli zákaznickou podporu, zpracovali Vaše platby, porozuměli Vašim preferencím, odeslali Vám informace o produktech a službách, které by Vás mohly zajímat (za předpokladu, že je to v souladu s Vašimi marketingovými volbami), a prováděli další činnosti popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Naši poskytovatelé služeb
K výkonu služeb v našem zastoupení nebo jako pomoc se zajištěním služeb Eurosport, využíváme další společnosti, zástupce a dodavatele („poskytovatelé služeb“). Například najímáme poskytovatele služeb:
k poskytování marketingových, reklamních, komunikačních, infrastrukturních a IT služeb;
k personalizaci a optimalizaci našich služeb;
ke zpracování transakcí týkajících se kreditní karty nebo dalších platebních metod;
k poskytování zákaznických služeb;
k vymáhání dluhů;
k analyzování a rozšiřování údajů (včetně údajů o interakcích uživatelů s našimi službami); a
pro zpracování a administraci spotřebitelských průzkumů.
Ve smyslu poskytování takových služeb mohou mít tito poskytovatelé služeb přístup k Vašim osobním údajům. Nicméně našim poskytovatelům služeb poskytneme pouze takové údaje, které jsou pro ně nezbytné k výkonu služeb, a budou oprávněni pouze k tomu, aby používali Vaše osobní údaje v souladu s našimi pokyny.
Třetí strany oprávněné ze zákona
Za určitých okolností budeme vyzváni, abychom vyzradili nebo sdíleli Vaše osobní údaje z toho důvodu, abychom dodrželi právní nebo zákonnou povinnost (například v případech, kdy musíme vyzradit informacepolicii nebo soudnímu či správnímu orgánu).
Také vyzradíme Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je vyzrazení jak legálně přípustné, tak i nezbytné k ochraně nebo obraně našich práv, vynucení našich Podmínek použití nebo ochraně Vašich práv nebo práv veřejnosti.
Třetí strany spojené s obchodními převody
Možná budeme muset Vaše osobní údaje přenést třetím stranám v souvislosti s reorganizací, restrukturalizací, fúzí, akvizicí nebo převodem majetku za předpokladu, že strana, která údaje obdrží, souhlasí, že bude s Vašimi osobními údaji nakládat způsobem konzistentním s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud se takového obchodního převodu zúčastníme, následně Vás vyrozumíme e-mailem anebo výrazným oznámením na našich stránkách o změnách ve vlastnictví nebo použitích osobních údajů, stejně jako o volbách týkajících se Vašich osobních údajů, které můžete mít.
Vaše osobní údaje třetím stranám neprodáme.
Kde uchováváme Vaše osobní údaje
Osobní údaje, které od Vás shromáždíme, mohou být přeneseny a uloženy v místě mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), (například v USA). Mohou být také zpracovány zaměstnanci pracujícími mimo EHP, kteří pracují pro nás (podívejte se prosím do přílohy 2 na seznam všech zemí, ve kterých nabízíme služby Eurosport), nebo pro jednoho z našich poskytovatelů služeb (jako je naše skupina společností založená v USA).
Uvědomte si prosím, že země, které jsou mimo Evropský hospodářský prostor, nemohou nabídnout stejnou úroveň ochrany údajů, jako v Evropské unii, ačkoli naše shromažďování, uložení a použití Vašich osobních údajů bude nadále řízeno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
Při přenášení osobních údajů mimo EHP:
zahrneme do našich smluv s těmito třetími stranami standardní smluvní ujednání o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí pro přenos osobních údajů mimo EHP (jedná se o ujednání schválené podle článku 46.2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“); nebo
(kde je to relevantní, a kde je třetí strana založena v USA) se ujistíme, že jsou částí štítu na ochranu osobních údajů („Privacy Shield“), který od nich požaduje, aby poskytovali stejnou ochranu osobním údajům sdílenými mezi Evropou a USA, nebo
zajistíme, aby země, ve které je nakládáno s Vašimi osobními údaji byla považována za „adekvátní“ podle Evropské komise a článku 45 GDPR.
Další informace o pravidlech přenosu údajů mimo EHP, včetně mechanismu, na který se spoléháme, můžete najít na webové stránce Evropské komise zde.
Vaše práva
Máte legální právo:
získat přístup k jakýmkoli osobním údajům, které o Vás máme;
aktualizovat jakékoli osobní údaje, které jsou neaktuální nebo nesprávné;
na výmaz osobních údajů, které o Vás máme;
omezit způsob, kterým zpracováváme Vaše osobní údaje;
bránit zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely;
poskytovat Vaše osobní údaje třetí straně, která je poskytovatelem služeb;
získat kopii osobních údajů, které o Vás máme;
vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů; nebo
dát pokyny ke správě Vašich osobních údajů po Vaší smrti.
Pokud byste chtěli další informace související s tímto tématem, nebo byste chtěli uplatnit, kteroukoli z nich, obraťte se prosím kdykoli na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adresu DPO@discovery.com . Zvážíme všechny takové požadavky, a dáme Vám odpověď v přiměřené době (a v každém případě do doby vyžadované zákonem). Nicméně si prosím povšimněte, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z takových požadavků vyňaty .
Pokud bude uplatněna výjimka, sdělíme Vám to v odpovědi na Váš požadavek. Předtím, než odpovíme na jakýkoli Váš požadavek, Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k ověření Vaší identity.
Vaše práva na přístup k informacím, které o Vás udržujeme
Můžete požádat o přístup k údajům, které o Vás máme tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů, které jsou uvedeny níže. Obvykle Vám náš soubor s Vašimi údaji zpřístupníme do 30 dní, nicméně se někdy může stát, že Vám nebudeme schopni zpřístupnit osobní údaje, které o Vás máme (například Vám nemůžeme udělit přístup v případě, pokud by to vedlo k nepřiměřenému ovlivnění osobních údajů někoho jiného, nebo pokud by zpřístupnění znamenalo vážné ohrožení života, zdraví či bezpečnosti někoho jiného).Povšimněte si, prosím, že za udělení přístupu k Vašim údajům můžeme za určitých okolností účtovat administrativní poplatek, kde je to dovoleno příslušným zákonem. Povšimněte si, prosím, že pokud žádáte kopii Vašich údajů pomocí elektronických prostředků (jako je e-mail), potom Vám poskytneme kopii Vašich údajů v elektronické podobě, pokud nás nepožádáte o poskytnutí v podobě jiné.
Vaše právo na opravu, aktualizaci nebo smazání Vašich údajů
Pokud u nás máte účet, můžete se k tomuto účtu přihlásit a zaktualizovat nebo smazat některé Vaše osobní údaje.
Pokud máte problémy s aktualizací údajů na Vašem účtu nebo byste chtěli, abychom Vaše údaje zaktualizovali nebo vymazali, odešlete prosím Váš požadavek našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na DPO@discovery.com ,
a my jej zpracujeme, co nejdříve to bude možné.
V případech, kdy musíme shromažďovat Vaše osobní údaje na základě zákona, nebo podmínek smlouvy, kterou s Vámi máme, a chcete, abychom vymazali Vaše osobní údaje, potom nemůžeme plnit smlouvu, kterou máme (například poskytovat Vám služby Eurosport). V takovém případě, budeme možná muset zrušit produkt nebo služby, které u nás máte, ale pokud by se jednalo o tento případ, včas Vás o tom uvědomíme.
Vaše právo ohradit se proti zpracování Vašich osobních údajů naší společností
Máte právo nás požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje, i pokud je toto zpracování nezbytné pro naše legitimní zájmy (např. pokud je zpracování nezbytné k obchodním cílům, kterým se věnujeme v našem podnikání), včetně profilování, které provádíme, abychom Vám zasílali personalizované nabídky, doporučení k produktům a obdobný obsah. Zvážíme všechny takové požadavky, a dáme Vám odpověď v přiměřeném čase (a v každém případě v časovém období vyžadovaném platným zákonem). Nicméně si prosím povšimněte, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z takových požadavků vyňaty.
Vaše právo na to, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údajů pro účely přímého marketingu
Také máte právo nás požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, včetně profilování, které provádíme pro účely přímého marketingu. Pokud se nechcete účastnit naší cílené reklamy, kdykoli se prosím obraťte na našeho DPO DPO@discovery.com .
V každém případě Vám marketingová sdělení budeme zasílat pouze v případě, že jste s tím dříve souhlasili, ale v případě, že si to rozmyslíte, se můžete z marketingových sdělení jednoduše kdykoli odhlásit podle pokynů, které jsou v daných marketingových sděleních uvedeny.
Vaše právo předat Vaše osobní údaje jiné organizaci
Tam, kde máme v držení Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem nebo pro výkon smlouvy, kterou s Vámi máme, máte také právo nás požádat, abychom Vám poskytli osobní údaje, které o Vás máme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tam, kde je to technicky možné, přenést dané osobní údaje jiné organizaci.
Vaše právo dát nám pokyny ke správě Vašich osobních údajů po Vaší smrti
Máte právo dát nám pokyny ke správě (např. zadržení, vymazání a vyzrazení) Vašich údajů po Vaší smrti. Kdykoli můžete Vaše pokyny změnit nebo odvolat. Abyste nám dali tyto pokyny, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na DPO@discovery.com.
Podání stížnosti
Pokud věříte, že nedodržujeme platné zákony na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u místního orgánu na ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP),
Místní orgán na ochranu osobních údajů se liší podle země, ve které se nacházíte. Podívejte se prosím do přílohy těchto Zásad ochrany osobních údajů na seznam místních orgánů na ochranu osobních údajů v zemích EHP, ve kterých působíme.
Jak nás můžete kontaktovat
Pokud máte otázky či pochybnosti o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, chcete nás požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje nebo byste si chtěli vyžádat kopii osobních údajů, které o Vás přechováváme, nebo uplatnit kterékoli z výše popsaných práv, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu DPO@discovery.com, nebo jej kontaktujte písemně na adrese::
Data Protection Officer
Privacy Office
Eurosport Player
c/o Dplay Entertainment Limited
Chiswick Park Building 2
566 Chiswick High Road
Londýn W4 5YB
Spojené království
nebo
Data Protection Office
Privacy Office
Eurosport
c/o Eurosport SAS
3 rue Gaston et René Caudron
92798 Issy les Moulineaux Cedex 9
Francie
Pokud nám budete psát, uveďte prosím Vaši kontaktní adresu.
Jak dlouho přechováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou přechovávány námi anebo našimi poskytovateli služeb, přísně v rozsahu nezbytném pro výkon našich povinností a přesně po dobu, nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromážděny, v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.Když již Vaše osobní údaje dále nepotřebujeme, odstraníme je z našich systémů a záznamů anebo podnikneme kroky k jejich řádné anonymizaci tak, aby je nebylo možné dále identifikovat (pokud nemusíme Vaše údaje uchovávat z důvodu dodržení legálních nebo zákonných povinností, kterými se musíme řídit). To znamená, že pokud již nemáte aktuální a platný nárok na služby Eurosport, a k našim službám jste se nepřihlásili po dobu 5 let, poté podnikneme kroky k tomu, abychom Vaše osobní údaje vymazali, nebo anonymizovali.
Jak uchováváme Vaše osobní údaje v bezpečí?
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány přes zabezpečený server.Software zabezpečeného serveru kóduje poskytnuté údaje předtím, než je přenese k nám.Navíc, máme zavedeny bezpečnostní postupy k ochraně uložení a předcházení neautorizovaného přístupu k Vašim osobním údajům.V rámci našich bezpečnostních opatření Vás můžeme občas požádat, abyste nám doložili Vaši identitu předtím, než Vám odhalíme osobní údaje.
Změny Zásad ochrany osobních údajů
Uvedené Zásady ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat, abychom reagovali na měnící se legální, zákonné či provozní požadavky.O těchto změnách Vás budeme informovat (včetně toho, kdy vejdou v platnost).
Příloha 1
Seznam orgánů ochrany osobních údajů (země EHP)
Pokud věříte, že nedodržujeme platné zákony na ochranu osobních údajů, Máte právo podat stížnost u místních orgánů na ochranu osobních údajů v EHP.
Místní orgán se liší podle země. Podívejte se prosím níže na údaje o místních orgánech ochrany osobních údajů v zemích EHP, ve kterých působíme.
Země
Orgán ochrany osobních údajů
Rakousko
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Vídeň
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail:dsb@dsb.gv.at
Webová stránka: http://www.dsb.gv.at/
Belgie
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Brusel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail:commission@privacycommission.be
Webová stránka: http://www.privacycommission.be/
Bulharsko
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Webová stránka: http://www.cpdp.bg/
Chorvatsko
Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Záhřeb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-mail:azop@azop.hr nebo info@azop.hr
Webová stránka: http://www.azop.hr/
Kypr
Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P. O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.cy/
Česká republika
The Office for Personal Data Protection
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Webová stránka: http://www.uoou.cz/
Dánsko
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Kodaň K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail:dt@datatilsynet.dk
Webová stránka: http://www.datatilsynet.dk/
Estonsko
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail:info@aki.ee
Webová stránka: http://www.aki.ee/en
Finsko
Office of the Data Protection Ombudsman
P. O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Webová stránka: http://www.tietosuoja.fi/en/
Francie
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PAŘÍŽ CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Webová stránka: http://www.cnil.fr/
Německo
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail:poststelle@bfdi.bund.de
Webová stránka: http://www.bfdi.bund.de/
V Německu jsou kompetence pro stížnosti rozděleny mezi různé dozorčí orgány ochrany osobních údajů.
Kompetentní orgány je možné určit podle seznamu uvedeného pod
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
Řecko
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athény
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Webová stránka: http://www.dpa.gr/
Maďarsko
Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapešť
Tel. +36 1 3911 400
e-mail:peterfalvi.attila@naih.hu
Webová stránka: http://www.naih.hu/
Island
The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Island
Tel. +354-510-9600
e-mail:postur@personuvernd.is
Webová stránka: https://www.personuvernd.is/
Irsko
Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Webová stránka: http://www.dataprotection.ie/
Itálie
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Řím
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail:garante@gdpt.it
Webová stránka: http://www.garanteprivacy.it/
Lotyšsko
Data State Inspectorate
Ředitel: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Webová stránka: http://www.dvi.gov.lv/
Lichtenštejnsko
Datenschutzstelle
Kirchstrasse 8Postfach 6849490 VaduzTel: +423 236 60 90e-mail: info.dss@llv.liWebová stránka: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
Litva
State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Webová stránka: http://www.ada.lt/
Lucembursko
Commission Nationale pour la Protection des Données1, avenue du Rock’n’RollL-4361 Esch-sur-AlzetteTel. +352 2610 60 1Fax +352 2610 60 29e-mail:info@cnpd.luWebová stránka: http://www.cnpd.lu/
Malta
Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.mt/
Nizozemí
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P. O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Webová stránka: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norsko
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Webová stránka: https://www.datatilsynet.no/English/
Polsko
The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Varšava
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Webová stránka: http://www.giodo.gov.pl/
Portugalsko
Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3
1200-821 Lisabon
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Webová stránka: http://www.cnpd.pt/
Rumunsko
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUKUREŠŤ
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Webová stránka: http://www.dataprotection.ro/
Slovensko
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovinsko
Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Webová stránka: https://www.ip-rs.si/
Španělsko
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91 266 35 17
e-mail: internacional@agpd.es
Webová stránka: https://www.agpd.es/
Také: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Švédsko
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Webová stránka: http://www.datainspektionen.se/
VB
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Webová stránka: https://ico.org.uk
Příloha 2
RAKOUSKO (AT)
BELGIE (BE)
BULHARSKO (BG)
ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)
DÁNSKO (DK)
FAERSKÉ OSTROVY (FO)
GRÓNSKO (GL)
FINSKO (FI)
FRANCIE (FR)
GUYANA (GF)
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE (PF)
GUADELOUPE (GP)
MARTINIK (MQ)
MAYOTTE (YT)
MONAKO (MC)
NOVÁ KALEDONIE (NC)
REUNION (RE)
SAINT PIERRE AND MIQUELON (PM)
NĚMECKO (DE)
ŘECKO (GR)
MAĎARSKO (HU)
IRSKO (IE)
IZRAEL (IL)
VATIKÁN (VA)
ITÁLIE (IT)
SAN MARINO (SM)
LUCEMBURSKO (LU)
NIZOZEMÍ (NL)
NORSKO (NO)
POLSKO (PL)
RUMUNSKO (RO)
RUSKÁ FEDERACE (RU)
ANDORA (AD)
ŠPANĚLSKO (ES)
ŠVÉDSKO (SE)
ŠVÝCARSKO (CH)
TURECKO (TR)
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (GB)
GIBRALTAR (GI)
GUERNSEY (GG)
OSTROV MAN (IM)
JERSEY (JE)
WALLIS A FUTUNA (WF)
ALBÁNIE (AL)
ARMÉNIE (AM)
ÁZERBÁJDŽÁN (AZ)
BĚLORUSKO (BY)
BOSNA A HERCEGOVINA (BA)
CHORVATSKO (HR)
KYPR (CY)
ESTONSKO (EE)
GEORGIE (GE)
ISLAND (IS)
KAZACHSTÁN (KZ)
LOTYŠSKO (LV)
LICHTENŠTEJNSKO (LI)
LITVA (LT)
MAKEDONIE (MK)
MALTA (MT)
MOLDÁVIE (MD)
ČERNÁ HORA (ME)
SRBSKO (RS)
SLOVENSKO (SK)
SLOVINSKO (SI)
UKRAJINA (UA)
BRITSKÉ INDICKOOCEÁNSKÉ ÚZEMÍ (IO)
FRANCOUZSKÁ JIŽNÍ ÚZEMÍ (TF)
SVATÁ HELENA (SH)
Legal
Zásady Ochrany
23/03/2020 AT 11:28
Legal
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM EUROSPORT
12/03/2020 AT 08:47