Provozujeme webové stránky Eurosport Player a Eurosport a aplikace Eurosport Player a Eurosport dostupné na určitých mobilních telefonech a dalších připojených zařízeních (společně „Služby"). Naše Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme a používáme informace od vás a o vás, když navštívíte naše webové stránky nebo aplikace, vytvoříte si u nás účet nebo s námi jinak komunikujete. Tyto zásady týkající se souborů cookie vysvětlují podrobněji to, jak my a naši poskytovatelé služeb používáme soubory cookie a podobné technologie, a vaše volby v souvislosti s nimi.
Další informace o našem používání souborů cookie jsou uvedeny v jednotlivých oddílech níže:
CO JE SOUBOR COOKIE?
KDO PRAVDĚPODOBNĚ UMISŤUJE SOUBORY COOKIE DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A ZA JAKÝM ÚČELEM?
JAK DLOUHO SOUBORY COOKIE ZŮSTANOU V ZAŘÍZENÍ?
JAK MŮŽETE SOUHLASIT NEBO NESOUHLASIT S UMÍSTĚNÍM SOUBORŮ COOKIE DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?
KONTAKTUJTE NÁS
VYSVĚTLENÍ SOUBORŮ COOKIE A OSTATNÍCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ, KTERÉ POUŽÍVÁME VE SLUŽBÁCH
Stejně jako mnoho jiných společností používáme soubory cookie a další sledovací technologie, abychom zajistili, že z našich Služeb získáte co nejvíce. Níže uvádíme několik příkladů typů sledovacích technologií, kterélze použít, v závislosti na tom, jak přistupujete ke Službám a jak s nimi interagujete.
Soubory cookie
„Soubory cookie“ jsou malé textové soubory z webových stránek, které jsou uloženy ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Soubory cookie obecně obsahují informace, které jsou spojeny s vaším webovým prohlížečem, informace, jako jsou předvolby webových stránek, přihlašovací údaje nebo ID uživatele. Tyto informace umožňují online službám, aby vás poznaly při interakci se Službami nebo při jejich opětovné návštěvě.
Další sledovací technologie
Stejně jako jiné online služby a mobilní aplikace používáme soubory cookie a další technologie, jako jsou sledovací pixely/GIF, pixely, značky stránek, vložené skripty a další sledovací technologie. Tyto technologie sestávají z malých průhledných obrazových souborů nebo jiného webového programovacího kódu, který zaznamenává vaši interakci se Službami. Často se používají ve spojení se soubory cookie webového prohlížeče nebo jinými identifikátory spojenými s vaším zařízením. Níže uvádíme podrobnější popis některých z těchto dalších typů sledovacích technologií, které ve Službách používáme:
 • Pixely jsou malé obrázky na webové stránce nebo v e-mailu. Pixely shromažďují informace o vašem prohlížeči nebo zařízení a mohou nastavit soubory cookie.
 • Místní úložiště umožňuje lokální ukládání údajů do vašeho prohlížeče nebo zařízení a zahrnuje místní úložiště HTML5 a mezipaměť prohlížeče.
 • SDK jsou bloky kódu poskytované našimi partnery, které mohou být nainstalovány v našich mobilních aplikacích. SDK nám pomáhají porozumět tomu, jak komunikujete s našimi mobilními aplikacemi, a shromažďují určité informace o zařízení a síti, kterou používáte pro přístup k aplikaci. SDK mohou shromažďovat identifikátory spojené s vaším zařízením nebo našimi aplikacemi.
JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE
My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat soubory cookie a sledovací technologie, když interagujete se Službami, z různých důvodů, jak je podrobně popsáno níže.
 • Nezbytně nutné. Soubory cookie a další sledovací technologie používáme pro správu systému, ke sledování provozu a předcházení podvodné činnosti, ke zlepšení zabezpečení Služeb a k zajištění základní funkčnosti Služeb, jako je vytvoření a přihlášení k vašemu účtu a používání základních funkcí Služeb.
 • Funkční. Soubory cookie a další sledovací technologie používáme, aby nám sdělily, zda jste Služby navštívili již dříve, a usnadňují jejich používání, včetně zapamatování si vašich preferencí a nastavení.
 • Analýza a výkon. Soubory cookie a další sledovací technologie používáme k hodnocení výkonu Služeb, k počítání návštěvníků Služeb a ke sledování toho, jak uživatelé procházejí a používají Služby za účelem zlepšení výkonu a obsahu nabízeného prostřednictvím Služeb.
 • Přizpůsobení. Soubory cookie a další sledovací technologie můžeme použít k předkládání přizpůsobeného obsahu a marketingu „první strany“ (marketing společnosti Dplay Entertainment Limited) na základě toho, jak komunikujete s našimi Službami.
 • Cílení. Soubory cookie můžeme použít k zaznamenání vašeho používání našich Služeb, stránek, které jste navštívili, a odkazů, které jste použili. Tyto informace použijeme k tomu, aby naše Služby a reklama v nich zobrazená více odpovídaly vašim zájmům. Za tímto účelem můžeme tyto informace sdílet rovněž se třetími stranami.
Tlačítka sociálních médií pro sdílení
Můžeme vám nabídnout možnost sdílet obsah Eurosportu s dalšími osobami nebo zveřejnit vaše prohlížení nebo hodnocení takového obsahu kliknutím na tlačítka sociálních médií pro sdílení, jako jsou například Doporučit (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) nebo Odeslat e-mailem.
I pokud při návštěvě Služeb nepoužíváte tlačítka sociálních médií pro sdílení, sociální sítě, které tlačítka poskytly, vás mohou jejich prostřednictvím identifikovat. Pouhá skutečnost, že váš účet sociální sítě je ve vašem zařízení aktivován (otevřená relace) při procházení Službami, může této síti umožnit sledovat vaši navigaci Službami.
Reklamní prostory
Soubory cookie budou pravděpodobně ukládány do vašeho zařízení prostřednictvím reklamních prostorů ve Službách.
Tyto soubory cookie mohou být nastaveny na úrovni reklamního obsahu zobrazovaného v našich reklamních prostorech buď samotnými inzerenty, nebo jejich poskytovateli zobrazování reklam (reklamníservery třetích stran), jako jsou firmy poskytující komunikační poradenství, firmy zaměřené na měření publika a poskytovatelé cílené reklamy: tyto soubory cookie jsou spojeny s reklamním obsahem.
Hlavními účely, pro které inzerenti a reklamní servery třetích stran používají soubory cookie, jsou:
 • spočítání počtu zobrazení reklamního obsahu v našich reklamních prostorech, identifikace zobrazené reklamy a výpočet částky splatné různým zúčastněným stranám v oblasti reklamy (komunikační agentura, prodejce reklamy, vydavatelské médium atd.);
 • sestavování statistik;
 • shromažďování navigačních údajů na zařízeních procházejících Služby a například omezení počtu zobrazení reklamy a/nebo umožnění zobrazování reklam v přesném pořadí;
 • rozpoznání vašeho zařízení, zda a když následně procházíte jakékoli webové stránky nebo službu, na které tito inzerenti reklamních serverů třetích stran rovněž vydávají soubory cookie, a případně přizpůsobení těchto webových stránek a služeb třetích stran nebo reklam, které se zobrazují, jakýmkoli navigačním údajům z vašeho zařízení, které jim mohou být známy; a
 • určení, zda konkrétní reklamní kampaň přinesla požadované výsledky sledováním toho, kolik osob kliklo na reklamní obsah nebo navštívilo webové stránky inzerenta po zobrazení reklamy ve Službách.
Soubory cookie mohou být rovněž umístěny do našich reklamních prostorů společností odpovědnou za správu našich reklamních prostor: prodejcem reklamy. Tyto soubory cookie umožňují prodejci reklamy:
 • provádět počítání nezbytné pro výpočet částek, které majíbýt vyplaceny různým zúčastněným stranám v oblasti reklamy, a k sestavování statistik;
 • přizpůsobit reklamní prostory, které spravuje, podle vašich preferencí zobrazení na vašem zařízení;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazený na vašem zařízení prostřednictvím našich reklamních prostorů podle vašich vzorců prohlížení a geografické polohy;
 • přizpůsobit reklamní obsah zobrazený na vašem zařízení prostřednictvím našich reklamních prostorů podle vzorců prohlížení na webových stránkách třetích stran.
PŘÍKLADY SOUBORŮ COOKIE A OSTATNÍCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ POUŽÍVANÝCH VE SLUŽBÁCH
Níže uvedená tabulka uvádí typy souborů cookie používaných na webových stránkách Eurosport Player a Eurosport:
 • Adobe Experience Cloud (příklady zahrnují AMCV_###, Demdex, DST, AAMC_####). Soubory cookie tohoto poskytovatele analyzují údaje o webovém provozu a optimalizují platformu Adobe.
 • Dplay Entertainment Limited (příklady zahrnují st, s_cc). Soubory cookie tohoto poskytovatele jsou používány pro správu identity uživatelů/přihlášenía sledování souhlasu s používáním souborů cookie
 • Freewheel (příklady zahrnují ha _sc, opt_out). Soubory cookie tohoto poskytovatele jsou používány pro funkce zobrazování reklam třetích stran, včetně cílení reklam na uživatele na základě jejich chování.
 • Mux (příklady zahrnují muxData). Soubory cookie tohoto poskytovatele jsou používány pro metriky výkonu streamování videa a statistiky o typu zařízení a geografické poloze uživatele.
 • Kantar/MMS (příklady zahrnují MMS, Kantar TNS). Soubory cookie tohoto poskytovatele sledují návštěvy a zhlédnutí videa a vytvářejí agregované statistiky, které jsou nutné z právních a regulačních důvodů nebo důvodů souvisejících se standardy platnými v rámci odvětví k ověření metrik týkajících se našich návštěvníků a/nebo spotřebitelů.
Naši poskytovatelé služeb rovněž poskytují sledovací technologie v našich mobilních aplikacích Eurosport Player a Eurosport, jako například:
 • Mux. Tento analytický software používáme k analýze využití Služeb sledováním spotřeby a výkonu videopřehrávače; stejně jako statistiky o typu zařízení a geografickém umístění uživatele. To nám umožňuje vidět, jak stránky fungují, a učinit je co nejjednodušší a nejužitečnější.
 • Adobe. Tato třetí strana poskytuje analytické služby a služby týkající se interakce uživatelů pro mobilní aplikaci Eurosport. Informace o uživateli shromážděné tímto poskytovatelem nám umožňují měřit interakci uživatelů s aplikací a poskytovat obsah, jakož i marketing „první strany“ (marketing Eurosportu) a uživatelům reklamu třetích stran, která pro ně má největší význam.
 • Freewheel. Umožňuje třetím stranám zobrazovat reklamy ve Službě.
 • Crashlytics by Fabric (Google). (Pouze Android) Tato třetí strana poskytuje analytické údaje o výkonu a chování aplikace včetně detekce selhání a hlášení chyb.
 • Kantar/MMS. Tyto třetí strany sledují návštěvy a zhlédnutí videa za účelem vytváření souhrnných statistik, které jsou vyžadovány z právních, regulačních nebo důvodů souvisejících se standardy platnými v rámci odvětví k ověření metrik týkajících se našich návštěvníků a/nebo spotřebitelů.
JAK DLOUHO SOUBORY COOKIE ZŮSTANOU V ZAŘÍZENÍ?
Naše webové stránky používají několik typů souborů cookie, včetně:
 • Soubory cookie relace: Soubory cookie relace se dočasně vytvoří v podsložce prohlížeče, když navštívíte webové stránky, a při opuštění webových stránek jsou automaticky odstraněny.
 • Trvalé soubory cookie: Na rozdíl od souborů cookie relace se trvalé soubory cookie znovu aktivují, když se vrátíte na stejné webové stránky, a zůstávají v podsložce vašeho prohlížeče, dokud nevyprší jejich platnost (obvykle po 12 měsících).
 • Zabezpečené soubory cookie: Zabezpečené soubory cookie jsou typem souboru cookie, který se přenáší pomocí šifrovaného připojení HTTP. Při nastavování souboru cookie dává zabezpečený atribut prohlížeči pokyn, že soubor cookie by měl být do aplikace vrácen pouze prostřednictvím šifrovaných připojení.
 • Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie třetích stran jsou soubory, které jsou umístěny na váš pevný disk webovými stránkami z jiné domény, než kterou navštěvujete (např. když webové stránky zahrnují obsah, jako například reklamy, z domény třetí strany). Soubory cookie třetích stran jsou nastaveny tak, aby si webové stránky mohly zapamatovat určité informace o vás. Tyto soubory cookie jsou nastaveny třetími stranami a my nekontrolujeme, jak jsou nastaveny.
 • Soubory cookie SameSite: Soubory cookie SameSite umožňují serverům prosadit, že soubor cookie by neměl být odeslán spolu s požadavky napříč webovými stránkami, což poskytuje určitou ochranu před útoky ve formě falšování žádosti napříč webovými stránkami. Soubory cookie SameSite nemusí být podporovány všemi prohlížeči.
JAK MŮŽETE SOUHLASIT NEBO NESOUHLASIT S UMÍSTĚNÍM SOUBORŮ COOKIE NEBO JINÝCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?
Můžete povolit a deaktivovat soubory cookie / sledovače nebo nastavit své volby ohledně toho, jak mohou účastníci Rámce pro transparentnost a souhlas IAB shromažďovat nebo používat vaše údaje, prostřednictvím našeho centra preferencí pro soubory cookie, které je dostupné pomocí tlačítka „Spravovat předvolby v zápatí naší webové stránky nebo v nabídkách pro nastavení v naší aplikaci.
Upozorňujeme, že zablokování všech souborů cookie může zapříčinit nedostupnost některých ze služeb nebo může mít negativní dopad na výkon, účinnost nebo přizpůsobení Služeb. Upozorňujeme, že společnost Discovery se účastní Rámce pro transparentnost a souhlas IAB Europe a dodržuje jeho zásady a specifikace. Společnost Discovery používá platformu pro správu souhlasu s identifikačním číslem 28.
Způsob nastavení souborů cookie/sledovačů v zařízení můžete rovněž ovládat pomocí nastavení prohlížeče a v některých případech pomocí nastavení na vašem mobilním zařízení.
Nastavení prohlížeče
Soubory cookie webových stránek můžete schválit, odmítnout nebo deaktivovat změnou nastavení prohlížeče. Pokud deaktivujete soubor cookie již nainstalovaný v zařízení nebo prohlížeči, nebude již aktivní, ale z vašeho zařízení nebo prohlížeče nezmizí až do konce svojí životnosti. Upozorňujeme, že zablokování všech souborů cookie může zapříčinit nedostupnost některých ze služeb nebo může mít negativní dopad na výkon, účinnost nebo přizpůsobení Služeb.
Každý prohlížeč je nakonfigurován jinak. Měli byste se řídit pokyny vydavatele vašeho prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení, ujistěte se, že jste nakonfigurovali nastavení odpovídajícího prohlížeče podle svých preferencí.
Přihlášení do sociálních médií
Zásady ochrany osobních údajů sociálních sítí by vám měly umožnit činit volby týkající se souborů cookie, obvykle konfigurací nastavení uživatelského účtu v každé takové síti.
Nastavení mobilního zařízení
Vaše mobilní zařízení může poskytovat nastavení, která vám umožní vyjádřit volbu nepoužívat informace o vašem používání mobilních reklam pro účely zájmověorientované reklamy. V zařízení se systémem iOS se toto nazývá „Omezit sledování reklam“ a v zařízení Android se toto nazývá „Odhlásit se od personalizace reklam“ nebo „Odhlásit se od zájmově orientovaných reklam“.
Další informace o souborech cookie
Další informace o tom, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny a jak je spravovat, naleznete na adrese https://www.allaboutcookies.org a https://www.ghostery.com/.
KONTAKTUJTE NÁS
Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad týkajících se souborů cookie, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@discovery.com.
Náš seznam souborůcookie (nebo obdobných technologií) můžeme čas od času změnit a aktualizovat. Nejaktuálnější verze je zveřejněna v našich Službách. Doporučujeme vám pravidelně nahlížet do těchto Zásad týkajících se souborů cookie. Pokud v Zásadách provedeme podstatné změny, podnikneme další kroky, abychom vás o těchto změnách informovali.