Toto jsou podmínky používání pro webové stránky a aplikace služby Eurosport a Eurosport Player ("služba").
Tyto podmínky si přečtěte před přístupem ke službě, její instalací nebo používáním. Představují smlouvu mezi Vámi a námi upravující Váš přístup ke službě a její používání. Přístupem ke službě, její instalací nebo používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, tuto službu, prosím, nepoužívejte.
Kdo jsme
Službu provozuje a poskytuje Play Entertainment Limited, společnost registrovaná v Anglii pod identifikačním číslem 09615785, se sídlem Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Spojené království ("DEL", "my", "nám", "naše").
Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete nebo které od Vás shromažďujeme, když používáte službu nebo svůj Eurosport účet (definován níže), použijeme způsoby stanovenými v našich zásadách ochrany osobních údajů. Prosíme, přečtěte si dále naše zásady používání souborů cookie.
Služba
Když v těchto podmínkách hovoříme o službě, toto zahrnuje:
  • · webové stránky Eurosport Player a Eurosport (souhrnně "webové stránky");
  • · aplikace Eurosport Player a Eurosport, které jsou k dispozici na různých mobilních telefonech a ostatních připojených zařízeních (souhrnně "aplikace"); a
  • · vše, co je k dispozici na webových stránkách a aplikacích, včetně:
o nabízené služby na vyžádání a živý video obsah, který je k dispozici buď bezplatně s účtem, nebo v rámci předplatného;
o všechny prvky, funkce a uživatelské rozhraní; a
o veškerý obsah a materiály, které můžete shlédnout, mít k nim přístup nebo je zveřejnit, jako jsou obrázky, fotografie, zvuky, hudba, text, články, hry, grafika, software, videa, programy, živé streamy a lineární kanály ("obsah").
Obsah v rámci služby se bude pravidelně měnit – to znamená, že mohou být k dispozici zajímavé sporty, akce, články, programy, kanály atd., zatímco jiné sporty, akce, články, programy, kanály atd. přestanou být k dispozici. Pro více podrobností viz odstavec 9.
Podmínky používání
1. Přístup ke službě
1.1 Přistupováním ke službě, používáním služby nebo instalací budete moci přistupovat k obsahu, obsah používat, prohlížet a jinak ho užívat za podmínek stanovených v těchto podmínkách používání. .
1.2 Některé části obsahu Vám budou zpřístupněny i bez provedení platby, ale některý obsah Vám bude k dispozici pouze tehdy, pokud:
(a) provedete registraci účtu ("Eurosport účet"); nebo
(b) zakoupíte jednorázové nebo opakující se předplatné ("Eurosport předplatné").
1.1 Pro registraci Eurosport účtu Vám musí být alespoň 16 let. Pro zakoupení Eurosport předplatného Vám musí být alespoň 18 let (nebo musíte dosáhnout zletilosti podle příslušných místních zákonů, pokud je dle místních zákonů vyžadován vyšší věk než 18 let).
1.3 Jak je popsáno na stránce věnované Eurosport předplatnému a v našem asistenčním centru:
(a) Eurosport předplatné, obsah, prvky a funkce, které jsou k dispozici v rámci služby, se mohou lišit v závislosti na Vašem zařízení, místě Vašeho pobytu a každé webové stránce a aplikaci. Pro více informací o podporovaných zařízeních si přečtěte část 13 těchto podmínek používání a
(b) omezení obsahu, prvků a funkcí může také záviset na Vaší volbě Eurosport předplatného a jakýchkoli omezeních stanovených našimi obchodními partnery.
2. Váš Eurosport účet
1.2 Při vytváření svého Eurosport účtu nám musíte poskytnout pravdivé, přesné a úplné informace. K vytvoření Eurosport účtu můžete použít účet, který již máte na platformě třetí strany nebo jiného partnera, např. Vaše přihlášení do služby sociálních médií.
2.1 Zodpovídáte za svoje uživatelské jméno a přístupové heslo pro svůj Eurosport účet, za jejich uchování jako důvěrné a za všechny aktivity, které jsou prováděny s jejich použitím (včetně přístupu ke službě a jejímu používání prostřednictvím svého Eurosport účtu). Doporučujeme Vám nesdělovat Vaše platební údaje, uživatelské jméno a heslo žádné jiné osobě. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě vyrozumíte, pokud se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití Vašeho hesla a uživatelského jména, nebo na něj budete mít podezření.
3. Vaše Eurosport předplatné
3.1 Aktuálně nabízené Eurosport předplatné ve Vaší zemi je uvedeno ve službě zde. Pokud si zakoupíte Eurosport předplatné od nás, podrobnosti o ceně, měně a automatickém obnovení Vám budou poskytnuty před dokončením Vašeho nákupu.
3.2 V tabulce Informace o předplatných Eurosport najdete:
(a) další podrobnosti o prvcích každého typu Eurosport předplatného, včetně automatického obnovení, minimální době předplatného, instrukce jak vypnout automatické obnovování a zrušení, a
(b) informace o přechodu z jednoho Eurosport předplatného na jiné Eurosport předplatné, včetně všech souvisejících změn ohledně Vašich plateb.
3.3 Jakmile dokončíte nákup předplatného, pošleme Vám potvrzovací e-mail s podrobnostmi o Vašem novém Eurosport předplatném. Podrobnosti o Vašem Eurosport předplatném také najdete v sekci Účet zde[, včetně ceny. Pokud se Vaše Eurosport předplatné obnovuje automaticky, tyto informace budou zahrnovat pravidelný poplatek za předplatné, datum obnovení platby a způsob, jak zabráníte, aby se Vaše Eurosport předplatné automaticky obnovovalo. Pokud jste získali předplatné prostřednictvím třetí strany, přečtěte si, prosím, část 12.
4. Automatické obnovení
4.1 Většina Eurosport předplatných se automaticky obnovuje, pokud nezrušíte své předplatné před datem příštího obnovení (nebo před koncem každého období bezplatného přístupu).
4.2 Pokud si od nás zakoupíte Eurosport předplatné, sdělíme Vám v okamžiku registrace, jestli se Váš typ Eurosport předplatného automaticky obnoví a kdy se tak stane.
4.3 Pokud máte Eurosport předplatné, které se automaticky obnovuje, a své předplatné nezrušíte před koncem aktuálního období předplatného (nebo období bezplatného přístupu), Vaše Eurosport předplatné se automaticky obnoví. Pokud se Vaše Eurosport předplatné automaticky obnoví, bude Vám účtován celý poplatek za předplatné za stejnou cenu, pokud se na Vaše aktuální nebo nadcházející období předplatného nevztahuje sleva nebo jsme Vás upozornili na změnu ceny v souladu s částí 8) ohledně příštího období předplatného. Více informací o automatickém obnovení předplatného, včetně jak ho vypnout, si přečtete v tabulce Informace o předplatných Eurosport a v sekci Účet.
4.4 Pokud se Vaše Eurosport předplatné neobnovuje měsíčně, budete vyrozuměni o obnovení před koncem aktuálního období předplatného.
5. Období bezplatného přístupu
5.1 Vaše Eurosport předplatné může začínat obdobím bezplatného přístupu. Období bezplatného přístupu jsou k dispozici pouze novým předplatitelům (jedno období pro předplatitele), pokud neplatí jiné podmínky. Konkrétní délka každého období bezplatného přístupu bude upřesněna v okamžiku registrace.
5.2 Na konci Vašeho období bezplatného přístupu Vám bude účtována příslušná částka, pokud nezrušíte své Eurosport předplatné před vypršením období bezplatného přístupu. Upozorňujeme, že nemusíte být vyrozuměni o tom, že Vaše bezplatné období přístupu končí nebo skončilo a že Vám začíná období placeného předplatného.
5.3 Pokud máte předplatné prostřednictvím třetí strany, např. obchodu s aplikacemi nebo přes jednoho z našich partnerů, níže si prosím přečtěte také část 12 (Platformy a služby třetích stran).
6. Reklamní nabídky
6.1 Společnost DEL, společnosti v rámci stejné skupiny jako DEL a/nebo naši partneři – třetí strany mohou nabízet vouchery s kódy, slevy nebo jiné reklamní nabídky, které Vám mohou nabízet bezplatný nebo zlevněný přístup ke službě ("Reklamní nabídky").
6.2 Reklamní nabídky mohou mít různé podoby a mohou být k dispozici samostatně nebo poskytovány jako součást balíčku s dalšími produkty nebo službami prodávanými společností DEL (nebo jinými společnostmi v rámci stejné skupiny jako DEL) nebo s produkty nebo službami jednoho z našich partnerů.
6.3 Reklamní nabídky můžete využít a uhradit pouze v souladu s konkrétními smluvními podmínkami, které se na ně vztahují. Prosíme, přečtěte si podrobně příslušné smluvní podmínky pro reklamní nabídky, včetně toho:
(a) kdo je oprávněný využít danou nabídku; a
(b) jestli platí omezení pro kombinaci reklamní nabídky s bezplatným obdobím přístupu.
6.4 V případech, kdy reklamní nabídku poskytuje partner – třetí strana nebo jiná společnost v rámci stejné skupiny jako DEL, tato jiná strana může také mít další smluvní podmínky, které platí pro danou situaci. Společnost DEL není zodpovědná za produkty a služby poskytované těmito partnery – třetími stranami.
7. Fakturace
7.1 Pokud je od Vás požadováno, abyste zaplatili své Eurosport předplatné, bude Vám účtované s použitím způsobu platby, který jste zvolili při hrazení svého prvního předplatného.
7.2 Pokud se Vaše Eurosport předplatné automaticky obnovuje, platby na jeho úhradu se automaticky započtou prvního dne každého nového předplatného pro Vaše Eurosport předplatné za stejnou cenu (pokud jsme Vás nevyrozuměli o změně ceny v souladu s částí 8, nebo pokud platí část 7.4). Obvykle bude první platba započtena v den, kdy si pořídíte předplatné, nebo pokud máte období bezplatného přístupu, tak den po jeho skončení.
7.3 Pokud splňujete podmínky pro reklamní nabídku, která Vám umožňuje přístup k Eurosport předplatnému bezplatně na konkrétní období, a pak se změní na placené předplatné, Vaše první platba bude započtena okamžitě po skončení reklamního období.
7.4 Pokud splňujete podmínky pro reklamní nabídku zahrnující slevu, Váš účet a platby budou příslušně sníženy pro dané reklamní období. Po reklamním období bude platit standardní cena předplatného.
7.5 Chcete-li si zkontrolovat své fakturační údaje, vypnout automatické obnovení nebo aktualizovat nebo změnit svůj způsob platby, přejděte do sekce Účet zde (pokud neplatíte přes třetí stranu nebo prostřednictvím jiné služby, např. přes Apple, Google nebo jednoho z našich partnerů, v takovém případě viz část 12 níže (Platformy a služby třetích stran)).
7.6 Pokud platba neproběhne úspěšně, protože Váš způsob platby není platný, máte nedostatečné prostředky nebo z jiného důvodu a Vy nezměníte svůj způsob platby nebo nezrušíte své Eurosport předplatné, můžeme poté, co Vás vyrozumíme, pozastavit Váš přístup k Eurosport předplatnému a/nebo Vašemu účtu, dokud my (nebo příslušná třetí strana) nedostaneme platný způsob platby. O této neúspěšné platbě budete vyrozuměni a dostanete příležitost aktualizovat svůj způsob platby. Aktualizací svého způsobu platby v sekci Vašeho Účtu zde nám udělujete oprávnění změnit aktualizovaný způsob platby pro Vaše Eurosport předplatné a dále budete zodpovídat za všechny neuhrazené částky. Důsledkem může být změna Vašich termínů plateb nebo období předplatného.
7.7 Vyhrazujeme si právo změnit po vyrozumění datum účtování, pokud Váš způsob platby nebyl úspěšně autorizován, nebo automaticky, pokud datum Vašeho obnovení předplatného nespadá do daného měsíce, např. pokud je Vaše účtovací datum 30. každý měsíc, v únoru Vám bude vše účtováno k 28.
7.8 Používáme další společnosti (včetně ostatních společností ve stejné skupině jako DEL), agenty nebo kontraktory ke zpracovávání transakcí učiněných přes kreditní karty nebo pro jiné způsoby platby.
7.9 Pokud si pořídíte Eurosport předplatné, které začíná obdobím bezplatného přístupu, nebo pokud vyžijete reklamní nabídku, která umožňuje přístup k Eurosport předplatnému bezplatně, ale také vyžaduje, abyste poskytli své platební údaje, při zahájení Vašeho bezplatného období nebo reklamní nabídky Vám může být dočasně naúčtována nominální platba.
8. Změny cen
8.1 Občas můžeme změnit cenu Vašeho Eurosport předplatného. Všechny změny cen se na Vás budou vztahovat ne dříve než 30 dní po Vašem vyrozumění a po datu obnovení Vašeho aktuálního Eurosport předplatného. Budeme Vás informovat o datu, ke kterému vstoupí v platnost jakákoli změna ceny. Pokud jste si zakoupili Eurosport předplatné přes jednoho z našich partnerů – třetí strany (včetně Apple nebo Google), změny cen budou podléhat smluvním podmínkám této třetí strany.
8.2 Pokud Vás vyrozumíme o změně ceny a Vy si nepřejete nadále pokračovat v Eurosport předplatném za novou cenu předplatného, můžete svoje Eurosport předplatné zrušit před začátkem dalšího období předplatného tím způsobem, že se budete řídit pokyny pro zrušení uvedenými ve Vašem Účtu (jak je popsáno v části 11). Pokud budete pokračovat v používání svého Eurosport předplatného a/nebo uhradíte předplatné za další období za novou cenu předplatného, budeme to považovat za Váš souhlas se změnou ceny.
9. Změny obsahu
9.1 Jak jsme uvedli výše v popisu služby, obsah se bude pravidelně měnit – to znamená, že mohou být k dispozici zajímavé sporty, akce, články, programy, kanály atd., zatímco jiné sporty, akce, články, programy, kanály atd. přestanou být k dispozici.
9.2 Obsah, který je k dispozici, se může měnit z různých důvodů, např. pokud držitelé práv – třetí strany zruší nebo omezí naše právo používat tento obsah v souvislosti se službou nebo z jiných právních důvodů.
9.3 Službu poskytujeme průběžně a nemůžeme předvídat, k jakým změnám může dojít v budoucnosti. To znamená, že můžeme provést změny obsahu jiným způsobem, než je uvedeno v těchto podmínkách používání.
9.4 Budeme se snažit neprovádět žádné změny, které by představovaly materiální negativní změnu v obsahu (jak jsme popsali v odstavci 10.2(b) níže), ale pokud tak učiníme, uvědomíme Vás v souladu s odstavcem 10.2(b) níže.
9.5 Upozorňujeme, že Vás možná nebudeme moci vyrozumět předem o každé změně obsahu. Pro podrobnosti o obsahu, který je k dispozici, si přečtěte Webové stránky a aplikace zde.
10. Změny služby
10.1 Bezplatný přístup:
(a) Můžeme kdykoli provádět změny nebo přerušit poskytování bezplatných prvků služby, aniž bychom Vás o tom vyrozuměli.
(b) To zahrnuje všechny části služby, ke kterým máte přístup jako neregistrovaný host a jako majitel Eurosport účtu bez zakoupení Eurosport předplatného. Takové změny mohou být provedeny (například): pokud musíme odstranit určité prvky nebo funkce a/nebo ukončíme možnost, aby na určitých zařízeních nebo platformách existoval přístup k bezplatným částem služby. Také můžeme občas zlepšit, aktualizovat nebo posílit bezplatné aspekty služby.
10.2 Placená služba:
(a) Také může dojít k situaci, kdy musíme provést změny těch částí služby, ke kterým máte přístup pouze s Eurosport předplatným ("Placená služba"). Změny placené služby provedeme pouze tehdy, pokud k tomu budeme mít opodstatněný důvod, například:
(i) pokud změníme design nebo rozvržení služby;
(ii) pro zlepšení a rozšíření prvků a funkcí, které jsou k dispozici jako součást placené služby; nebo
(iii) abychom vyhověli změnám příslušných právních předpisů nebo abychom řešili potenciální bezpečnostní riziko.
(b) Pokud musíme provést změnu, která:
(i) se týká placené služby a která Vás znevýhodňuje; nebo
(ii) vede k negativním změnám v obsahu, např. pokud odstraníme důležité kanály nebo obsáhlé kategorie obsahu,
kdykoli během platnosti Vašeho Eurosport předplatného, vyrozumíme Vás nejméně 30 dní předem a dáme Vám právo Vaše předplatné zrušit. Pokud nezrušíte své Eurosport předplatné poté, co Vás vyrozumíme o takových změnách, a před tím, než k těmto změnám dojde, budeme to považovat za Váš souhlas s těmito změnami.
(A) Budeme se snažit zajistit, aby během Vašeho aktuálního období předplatného nevstoupila v platnost jakákoli změna, která Vás znevýhodňuje. To znamená, že Vám vše sdělíme předem a Vy budete mít možnost zrušit své Eurosport předplatné před tím, než dojde k dané změně (při začátku dalšího období předplatného) tím způsobem, že budete postupovat v krocích uvedených v části 11 (Zrušení).
(B) Pokud k takové změně dojde během Vašeho aktuálního období předplatného, i tak budete mít možnost zrušit své Eurosport předplatné před tím, než změna vstoupí v platnost. Za těchto okolností Vám proplatíme částku, kterou jste zaplatili za placenou službu, ale neobdrželi jste ji.
10.3 Tato část 10 neplatí pro nepodstatné změny jakékoli části služby, které nebrání tomu, abyste používali službu, včetně (nikoli však pouze) pouhých změn designu nebo změn obsahu, které spadají do části 9.
11. Zrušení
11.1 Můžete kdykoli zrušit své Eurosport předplatné před skončením aktuálního období předplatného (nebo období bezplatného přístupu), a pokud Vás nebudeme informovat jinak v Informacích o předplatných Eurosport pro Vaši zemi (jak je popsáno v části 11.2), zrušení vstoupí v platnost na konci aktuálního období předplatného (nebo období bezplatného přístupu). To znamená, že pokud uplynula část období předplatného (nebo období bezplatného přístupu), budete moci nadále využívat své Eurosport předplatné až do konce aktuálního období předplatného (nebo období bezplatného přístupu), pokud Vám nesdělíme jinak.
11.2 V některých zemích mají určité typy Eurosport předplatného minimální dobu, která vyprší před koncem aktuálního období předplatného. To může platit pro první období předplatného nebo pro každé období jeho obnovení. To znamená, že můžete mít možnost zrušit své Eurosport předplatné s tím, že zrušení vstoupí v platnost na konci minimální doby nebo okamžitě (pokud minimální doba již vypršela). Více informací o minimální době a právech týkajících se zrušení, která platí pro Vaše Eurosport předplatné, si prosím přečtěte Informace o předplatných Eurosport pro Vaši zemi.
11.3 Pro správu nebo zrušení svého Eurosport předplatného přejděte do sekce Účet v rámci svého Eurosport účtu.
11.4 Pokud jste si zaregistrovali Eurosport předplatné prostřednictvím třetí strany (například prostřednictvím jednoho z našich partnerů) a přejete si předplatné zrušit, budete to muset učinit prostřednictvím této třetí strany. Například možná budete muset jít do nastavení svého zařízení nebo navštívit svůj účet obchodu s aplikacemi a vypnout automatické obnovování pro Eurosport.
11.5 Pokud zakoupíte Eurosport předplatné od nás, souhlasíte: (a) že vám okamžitě poskytneme přístup k vašemu Eurosport předplatnému (a obsahu dostupnému prostřednictvím Eurosport předplatného); a (b) v případě, že k tomu dáte při registraci souhlas, vzdáte se jakéhokoli zákonného práva, které můžete mít na: (i) změnu svého názoru na zakoupení Eurosport předplatného a (ii) vrácení peněz během jakékoli platné lhůty na rozmyšlenou.
11.6 Pokud sídlíte v Norsku, více informací o Vašem právu rozmyslet se během jakékoli lhůty na rozmyšlenou najdete v Informacích o předplatných Eurosport.
12. Platformy a služby třetích stran
12.1 Pokud přistupujete ke službě nebo koupíte Eurosport předplatné prostřednictvím třetí strany (např. přes obchod s aplikacemi nebo balíček služeb poskytnutý jedním z našich partnerů – třetích stran) nebo jiný produkt nebo službu prodávanou touto třetí stranou nebo společností DEL:
(a) budete podléhat podmínkám této třetí strany nebo podmínkám spojeným s daným produktem nebo službou (včetně uplatnění všech příslušných pravidel používání);
(b) každá platba za Eurosport předplatné bude směrovaná na tuto třetí stranu nebo na daný produkt nebo službu;
(c) důležité informace o:
(i) podmínkách prodeje;
(ii) poplatcích;
(iii) daních;
(iv) způsobech platby;
(v) Vašem právu zrušit transakci a situacích, kdy můžete uplatnit toto právo (případně); a
(vi) technických krocích pro realizaci transakce, budou podrobně uvedeny ve smluvních podmínkách těchto třetích stran nebo ve smluvních podmínkách daného produktu nebo služby; a
(d) musíte vyhovět smluvním podmínkám těchto třetích stran a také jejich podmínkám používání. Pokud existují nějaké rozpory mezi těmito podmínkami používání a smluvními podmínkami třetí strany, budou platit podmínky třetí strany.
12.2 Pokud platíte za Eurosport předplatné prostřednictvím třetí strany (např. obchod s aplikacemi nebo přes jednoho z našich partnerů) nebo přes jiný produkt nebo službu prodávanou touto třetí stranou nebo společností DEL a přejete si změnit svůj způsob platby, budete tak muset učinit přes tuto třetí stranu nebo daný produkt nebo službu. Pokud se za těchto okolností setkáte s jakýmikoli problémy ohledně fakturace nebo plateb, obraťte se přímo na danou třetí stranu a proberte s ní všechny náhrady nebo kredity vztahující se k Vašemu Eurosport předplatnému.
13. Omezení zařízení, podporovaná zařízení a aktualizace
13.1 Je možné, že budete moci sledovat obsah s použitím Eurosport předplatného na pouze určitém počtu zařízení současně. Podrobnosti o těchto omezeních zařízení najdete v našem asistenční centrum.
13.2 Dostupnost a funkčnost služby, Eurosport předplatných a obsahu závisí na kvalitě Vašeho internetového připojení a vlastnostech zařízení. Jak je popsáno na stránce s výběrem Eurosport předplatného a v našem asistenčním centru, některé prvky služby nemusí být k dispozici na všech zařízeních a všech operačních systémech. Navštivte asistenční centrum, kde najdete úplný seznam podporovaných zařízení a požadavků na operační systém.
13.3 Pro nejlepší zážitek a zajištění, že služba funguje správně, Vám doporučujeme přijmout všechny aktualizace služby, jakmile začnou být k dispozici. To může také vyžadovat aktualizaci operačního systému Vašeho zařízení. Protože jsou na trh uváděny nové operační systémy a zařízení, za čas můžeme přestat podporovat starší verze. Pravidelně byste měli navštěvovat asistenční centrum, kde najdete úplný seznam podporovaných zařízení a požadavků na operační systém.
13.4 Vaše používání všech aktualizací, modifikací nebo náhradních verzí služby se bude řídit těmito podmínkami používání a všemi dalšími podmínkami, se kterými budete souhlasit při instalaci těchto aktualizací, modifikací nebo náhradních verzí.
14. Využití dat
Při používání služby a svého Eurosport předplatného jste zodpovědní za všechny poplatky za přístup k Internetu, spotřebovaná mobilní data a další vzniklé poplatky. Nezapomeňte, že streamování a stahování audiovizuálního obsahu, jako jsou videa a hry, může spotřebovat velké množství dat.
15. Vlastnictví
15.1 Obsah poskytovaný službou je buď vlastněný námi nebo je nám poskytnutý v rámci licence a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a jiným práv duševního vlastnictví. Z toho důvodu nemáte žádná práva duševního vlastnictví ke službě nebo jakékoli její části, jiná než právo službu užívat v souladu s těmito podmínkami používání.
15.2 Nesmíte odstranit, změnit nebo jiným způsobem zasahovat do všech označení autorských práv nebo jiných vlastnických označení, které jsou obsaženy ve službě nebo jakémkoli obsahu.
15.3 Jakékoli kopírování, zpřístupňování, převádění, veřejné zobrazování nebo jakékoli zveřejňování nebo jiné použití některé části služby (včetně jakéhokoli obsahu), které není výslovně povoleno těmito podmínkami používání, bude porušením našich práv duševního vlastnictví (nebo majitele) a porušením těchto podmínek používání.
15.4 V případě takového porušení můžeme my nebo jedna z našich přidružených společností s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu, zablokovat Váš přístup ke službě a ukončit každý Eurosport účet, který máte, a uplatnit všechna práva nebo opatření, která budeme k dispozici.
16. Váš obsah
16.1 Pokud máte Eurosport účet, sdílet a komunikovat obsah poskytovaný službou, včetně lajkování a sdílení obsahu.
16.2 Souhlasíte s tím, že:
(a) nebudete sdílet, přispívat nebo nahrávat žádný obsah, který je hanlivý, urážlivý, nezákonný nebo jinak závadný, porušuje práva kohokoli jiného nebo jinak porušuje tyto podmínky používání; a
(b) obsah, který vložíte do služby, nebude obsahovat žádný materiál chráněný autorskými právy třetích stran nebo materiál, na který se vztahují jiná práva třetích stran (včetně práva na ochranu soukromí nebo práva na zveřejnění svých údajů), pokud nemáte formální licenci nebo svolení právoplatného majitele nebo nemáte jiný právní nárok na sdílení dotyčného materiálu.
16.3 Vyhrazujeme si právo (nemáme však povinnost) rozhodnout, jestli je Váš obsah v souladu s požadavky uvedenými v těchto smluvních podmínkách, a můžeme odstranit, upravit nebo smazat takový obsah, ukončit nebo dočasně pozastavit Váš přístup ke stahování obsahu a/nebo ukončit nebo dočasně pozastavit Váš Eurosport účet, a to bez předchozího upozornění, pokud zjistíme jakékoli porušení těchto podmínek používání.
17. Vaše používání služby
17.1 Potvrzujete, že:
(a) budete vždy dodržovat tyto podmínky používání; a
(b) nepoužijete službu k žádnému nezákonnému účelu nebo způsobem, který porušuje práva někoho jiného, včetně práv duševního vlastnictví.
17.2 Používat a zobrazovat službu můžete pouze ke svým osobním a nekomerčním účelům. Pro Vaše užití této služby Vám udělujeme omezenou, neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci pro přístup k obsahu a k přehrávání, stahování, krátkodobému uchovávání a zobrazování obsahu. Obsah, ke kterému můžete přistupovat v rámci služby, se bude lišit v závislosti na tom, jestli máte nebo nemáte Eurosport účet, a podle Vašeho typu Eurosport předplatného. Kromě této omezené licence, která je Vám udělena v těchto podmínkách používání, na Vás nebude převedeno žádné právo, název nebo podíl na službě.
17.3 Nesmíte, ani nesmíte povolit třetím stranám:
(a) aby vysílaly zvukem i obrazem, zobrazovaly, předváděly, zveřejňovaly, licencovaly, nabízely k prodeji, pořizovaly a/nebo šířily kopie jakékoli části služby ve prospěch třetí strany, nebo vystavovaly cokoli ze služby na veřejném místě;
(b) aby zobrazovaly cokoli z obsahu nebo služby nebo začleňovaly jakoukoli část služby do jiné webové stránky, aplikace, online služby nebo audiovizuální služby bez ohledu na to, jestli toto vlastníme my nebo naši partneři;
(c) aby Vám poskytly nebo zobrazily jakoukoli část služby a/nebo umožnily koupi Eurosport předplatného s použitím virtuální proxy sítě;
(d) aby použily Vaše uživatelské jméno a přístupové heslo k tomu, aby neoprávněně přistupovaly na Váš Eurosport účet nebo Eurosport předplatné;
(e) aby se pokusily pozměnit, upravit, okopírovat, rozebrat, dekompilovat, převést, vyměnit nebo přeložit službu, pokud k tomu nemáte zákonné právo;
(f) aby odstranily, deaktivovaly, znehodnotily nebo zmařily ochranu obsahu v rámci služby nebo obsahu;
(g) aby shromažďovaly nebo získávaly jakékoli osobní údaje uživatele služby (včetně jména majitele účtu) nebo používaly roboty, boty, scrapery, aplikace sloužící k zjišťování vyhledaných stránek, proxy nebo jiné manuální nebo automatické zařízení, metodu, systém nebo proces sloužící ke zpřístupnění, vyhledání, indexování, vytěžování dat nebo jakýmkoli způsobem reprodukovaly nebo obcházely navigační strukturu nebo prezentaci služby, Vaše Eurosport předplatné nebo obsah.
17.4 Souhlasíte s tím, že se nezaregistrujete vícekrát pro období s bezplatným přístupem nebo pro stejný typ reklamní nabídky. Každé takové jednání bude porušením těchto podmínek používání a jejich důsledkem může být ukončení Vašeho Eurosport účtu a/nebo Eurosport předplatného.
18. Používání služby mimo zemi, kde trvale žijete
18.1 Pokud máte bydliště v EU, při návštěvě jiné země EU můžete přistupovat k obvyklému obsahu prostřednictvím svého konkrétního Eurosport předplatného bez dalších poplatků. To znamená, že můžete využívat stejnou službu v zahraničí jako doma; budete přistupovat ke stejnému obsahu ve stejném jazyce, ke kterému máte přístup se svým Eurosport předplatným, když jste doma. Tento přístup je k dispozici pouze tehdy, pokud jste dočasně v zahraničí v jiné zemi EU a my si můžeme ověřit, že máte bydliště v zemi EU.
18.2 Více informací o přístupu ke službě mimo Vaši domovskou zemi najdete v asistenční centrum.
19. Ukončení Vašich práv používat službu
19.1 Naši smlouvu s Vámi můžeme kdykoliv ukončit (a následně ukončit platnost Vašich práv na používání služby). Pokud s Vámi ukončíme smlouvu poté, co jste si koupili Eurosport předplatné, vyrozumíme Vás v takovém časovém předstihu, jak je prakticky proveditelné, a zajistíme, že buď: (i) máte přístup k placeným prvků služby, na které se vztahuje Vaše Eurosport předplatné, a to po zbytek Vašeho období předplatného; nebo (ii) dostanete proplacenou zbývající část svého období předplatného po datu, ke kterému končí naše smlouva. V souladu s částí 11 můžete také kdykoli ukončit smlouvu s námi ohledně svého Eurosport předplatného.
19.2 V každém případě můžeme okamžitě ukončit nebo dočasně pozastavit Vaše práva používat veškerou službu nebo jakoukoli její část nebo Vaše Eurosport předplatné, pokud závažným způsobem porušíte tyto podmínky používání nebo pokud používáte část služby podvodně, nezákonně nebo způsobem jiným, než slouží k jejímu zamýšlenému účelu. Budeme Vás informovat, pokud se rozhodneme ukončit nebo pozastavit platnost Vašich práv na používání služby. Pokud lze napravit to, co jste učinili, dáme Vám vhodnou možnost tak učinit.
19.3 Pokud ukončíme platnost Vašich práv na používání služby, Váš Eurosport účet nebo Vaše Eurosport předplatné, musíte ukončit veškerou činnost uvedenou v těchto podmínkách používání, a to včetně používání služby.
20. Naše odpovědnost vůči Vám
20.1 Podle zákonů Vaší země máte určitá zákonná práva. Nic v těchto podmínkách používání není uvedeno s cílem ovlivnit tato zákonná práva a my se nezbavujeme odpovědnosti tam, kde k tomu nemáme oprávnění podle zákonů Vaší země. Pro více informací o Vašich zákonných právech se obraťte na místní organizaci pro ochranu spotřebitele.
20.2 Přijímáme zodpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců a zástupců. Také neseme zodpovědnost za podvodně učiněná zkreslená prohlášení, úmysl nebo hrubou nedbalost naší nebo našich zaměstnanců a zástupců.
20.3 Pokud porušíme tyto podmínky používání, poneseme zodpovědnost pouze za škody, které lze předvídat. Škody lze předvídat tehdy, kdy je zřejmé nebo jste Vy i společnost DEL věděli, že se mohou stát, v době, kdy jste vyslovovali souhlas s těmito podmínkami používání.
20.4 Neneseme zodpovědnost za:
(a) jakékoli použití služby nebo obsahu, které je podle těchto podmínek používání neoprávněné;
(b) jakékoli selhání nebo přerušení služby nebo obsahu vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nemůžeme ovlivnit a které nám brání v tom, abychom splnili své povinnosti vůči Vám, a které lze považovat za "zásah vyšší moci" podle použitelných právních předpisů (případně). Toto může být například úder blesku, povodeň, extrémní počasí, požár, výbuch, teroristický čin, epidemie, občanské nepokoje, válka, cokoli učiněné vládním nebo jiným veřejným orgánem, nebo stávky nebo jiné akce v průmyslu, kdy tyto události nelze předvídat a nemůžeme je nijak ovlivnit;
(c) špatné fungování nebo neposkytnutí jakékoli části služby nebo obsahu, nebo jakékoli ztráty obsahu nebo dat způsobené:
(i) Vaším vybavením, zařízením, operačním systémem nebo připojením k Internetu (včetně malwaru, virů a spywaru od třetích stran nebo na některém z Vašich zařízení);
(ii) tím, že z Vaší strany nedojde ke stažení nebo aktualizaci poslední zveřejněné verze služby, nebo že nesplníte požadavky na kompatibilitu; nebo
(iii) důsledky změny Vašeho vybavení, zařízení, operačního systému nebo připojení k Internetu;
(d) nekompatibilitou jakékoli části služby nebo obsahu s jiným softwarem nebo hardwarem (včetně některého z Vašich zařízení), jak je vysvětleno v našem asistenčním centru; a
(e) jednáním třetí strany, jež nemůžeme nijak ovlivnit, což může zahrnovat výrobce zařízení nebo poskytovatele operačního systému zařízení.
20.5 Kromě odpovědnosti vyplývající z okolností popsaných v částech 20.1 a 20.2 (která je neomezená) do nejvyššího možného rozsahu, který dovolují použitelné právní předpisy, je naše odpovědnost vůči Vám za všechny škody vzniklé Vaším používáním služeb omezena na celkovou částku, kterou jste zaplatili za Eurosport předplatné.
20.6 Nemůžeme zaručit, že služba nebo obsah nebudou postiženy chybami nebo malwarem, nebo že Váš přístup nebude ničím přerušovaný (např. může dojít k odstávce z důvodu údržby nebo aktualizací nebo výpadku proudu nebo serveru nebo jiným důvodům, které nemůžeme nijak ovlivnit), avšak v případech, kdy se dozvíme o technických potížích, se je vždy budeme snažit vyřešit.
21. Reklama a webové stránky třetích stran
21.1 Služba a obsah mohou poskytovat reklamy. Do míry stanovené zákonem vůči Vám neneseme odpovědnost za důvěru, jako projevíte v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy poskytované v rámci služby a obsahu, kde je tato reklama mimo naši kontrolu.
21.2 Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme nebo nad nimi nemáme kontrolu.
(a) Nemáme žádnou kontrolu nad dostupností, obsahem, zásadami ochrany soukromých údajů nebo praktikami webových stránek třetích stran a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.
(b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neponeseme zodpovědnost na ztrátu nebo škodu, kterou byste mohli utrpět v důsledku dostupnosti webových stránek nebo prostředků této třetích stran, nebo v důsledku Vaší důvěry v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy, produktů nebo jiných materiálů na těchto webových stránkách nebo prostředcích, nebo které jsou na nich umístěné nebo z nich dostupné.
21.3 Doporučujeme Vám, abyste si při opuštění služby přečetli smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů každé jiné webové stránky, kterou navštívíte.
22. Nahlášení obsahu
Pokud uvidíte nějaký obsah na službě, na který chcete upozornit nebo nám ho ohlásit, protože se například domníváte, že porušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby, postupujte prosím podle pokynů v našem Asistenčním centru.
23. Změny těchto podmínek používání
23.1 Máme právo kdykoli změnit tyto podmínky používání z následujících důvodů:
(a) za účelem zlepšení podmínek používání, aby naše podmínky používání byly jasnější nebo srozumitelnější nebo aby všichni naši zákazníci měli stejné podmínky používání;
(b) abychom splnili právní požadavky, jako jsou nutně použitelné normy, které se na nás vztahují, a naši smlouvu s Vámi, nebo když podléháme soudnímu nařízení nebo rozsudku;
(c) abychom Vám poskytli další informace o službě,
(d) pokud provedeme změny služby, abychom ji zlepšili, včetně případů, kdy rozšiřujeme rozsah služby přidáním dalších prvků, funkcí nebo obsahu;
(e) pokud aktualizujeme podrobnosti nebo strukturu Vašeho Eurosport předplatného nebo jiných Eurosport předplatných nebo produktů, které nabízíme v rámci služby;
(f) pokud máme v úmyslu změnit strukturu naší služby nebo pokud uskutečníme reorganizaci našeho podnikání; nebo
(g) zajištění bezpečnosti, včetně situací, kdy zavedeme další bezpečnostní kontroly nebo software, abychom chránili obsah nebo službu. Navíc službu poskytujeme průběžně a nemůžeme předvídat, k jakým změnám může dojít v budoucnosti. To znamená, že můžeme provést změny těchto podmínek z jiných důvodů, než které jsou uvedeny výše.
23.2 Pokud tyto podmínky používání změníme, budeme Vás o tom informovat. Budeme se snažit informovat Vás ještě před provedením změn, pokud tyto změny nebudou muset být provedeny neprodleně z bezpečnostních nebo právních důvodů, a v takovém případě Vás vyrozumíme o změnách co nejrychleji to bude možné.
23.3 Pokud bude některá ze změn těchto podmínek používání pro Vás nevýhodná, o těchto změnách Vás vyrozumíme nejméně 30 dní předem a Vy si budete moci vybrat, jestli zrušíte své Eurosport předplatné, než tyto změny vstoupí v platnost. Pokud nezrušíte své Eurosport předplatné poté, co Vás vyrozumíme o takových změnách, a před tím, než k těmto změnám dojde, budeme to považovat za Váš souhlas s těmito změnami.
(a) Budeme se snažit zajistit, aby nedošlo k jakýmkoli změnám, které Vás znevýhodňují, během Vašeho aktuálního období předplatného. To znamená, že Vám vše sdělíme předem a Vy budete mít možnost zrušit své Eurosport předplatné před tím, než dojde k dané změně (při začátku dalšího období předplatného) tím způsobem, že budete postupovat v krocích uvedených v části 11 (Zrušení).
(b) Pokud má k takové nepříznivé změně dojít během Vašeho aktuálního období předplatného, i tak budete mít možnost zrušit své Eurosport předplatné před uskutečněním této změny. Za těchto okolností Vám proplatíme částku, kterou jste zaplatili za placenou službu, ale neobdrželi jste ji.
23.4 Nejaktuálnější verze podmínek používání bude vždy k dispozici na webové stránce a aplikaci od data, kdy vstoupí v platnost.
24. Zprávy od služby
24.1 Pokud jste si zaregistrovali Eurosport účet, pošleme Vám informace vztahující se k Vašemu používání služby, Vašemu Eurosport účtu a/nebo Eurosport předplatnému, které využíváte (např. změny hesla, schválení platby, faktury nebo způsoby platby, potvrzovací zprávy, aktualizace obsahu a funkcí a ostatní služby nebo zprávy o transakcích) formou zprávy v rámci služby nebo SMS nebo e-mailem na kontaktní údaje poskytnuté při registraci.
24.2 Pokud jste se zaregistrovali prostřednictvím třetí strany, např. přes jednoho z našich partnerů nebo s použitím údajů o svém účtu přes platformu, pak Váš e-mail můžeme obdržet od této třetí strany nebo platformy, abychom Vám mohli poskytnout aktuální informace prostřednictvím zpráv souvisejících se službou.
25. Převod práv
Smlouva mezi námi a Vámi se týká Vás osobně a žádná třetí strana nemá nárok, aby z ní měla prospěch. S Vaším souhlasem můžeme převést naše práva a povinnosti podle těchto podmínek používání na jakoukoli společnost, firmu nebo osobu za předpokladu, že v důsledku tohoto převodu nebude negativně ovlivněno Vaše Eurosport předplatné. Máte právo zrušit své Eurosport předplatné před tímto převodem, pokud nejsou naše práva podle těchto podmínek používání převedena na třetí stranu během fúzí a akvizic nebo jiného převodu našeho podniku. Svá práva a povinnosti uvedené v těchto podmínkách používání na nikoho jiného převádět nemusíte.
26. Zneplatnění
Pokud dojde ke zjištění, že některý odstavec nebo část těchto podmínek používání je protiprávní, neplatný nebo nevymahatelný soudem nebo právním orgánem, tento odstavec nebo část bude považován za odstraněný. Platnost a vymahatelnost zbývajících částí těchto podmínek používání budou pokračovat a nebudou tímto nijak ovlivněny.
27. Vzdání se práva
Skutečnost, že vůči Vám nevzneseme nebo se rozhodneme neuplatnit pohledávku, na kterou máme nárok, toto neznamená, že se tohoto práva vzdáváme, pokud Vás nebudeme písemně informovat jinak.
28. Rozhodné právo
28.1 Tyto podmínky používání se řídí zákony zemí uvedených v tabulce níže a v souladu s těmito zákony musí být i vykládány. Avšak tyto podmínky používání nebudou omezovat žádná práva na ochranu spotřebitele, na kterou můžete mít nárok podle závazných právních předpisů platných v zemi, kde bydlíte.
Místo bydlištěRozhodné právo
FinskoFinské právní předpisy
PolskoPolské právní předpisy
ŠpanělskoŠpanělské právní předpisy
Zbytek světaAnglie a Wales
28.2 Pokud žijete v Anglii nebo Walesu, se svým nárokem souvisejícím s těmito podmínkami používání nebo z nich vyplývajícím se můžete obrátit pouze na soudy v Anglii nebo Walesu. Pokud nežijete v Anglii nebo Walesu, můžete uplatnit svůj nárok u soudů podle země, kde žijete.
29. Stížnosti
29.1 Pokud si přejete vznést stížnost, zkuste, prosím, nejdříve hovořit s námi a obraťte se na nás s použitím níže uvedených údajů.
29.2 Navíc upozorňujeme, že pokud žijete v členském státu Evropské unie nebo v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku před tím, než Spojené království opustí Evropskou unii ("Brexit"), a v přechodném období před Brexitem mohou být spory zasílány pro učinění online rozhodnutí evropské platformě pro řešení sporů online ("ODR"), která je k dispozici na https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kromě případů uvedených níže v současnosti nepoužíváme alternativní řešení sporů, včetně prostřednictvím platformy ODR, jako prostředek řešení stížností spotřebitelů.
(a) Pokud žijete ve Finsku, máte nárok přednést spor finské Radě pro stížnosti (v souladu s finským zákonem o ochraně spotřebitele). Adresa finské Rady pro stížnosti je Hämeentie 3, PO Box 306, FI-00531 Helsinki a webová stránka je www.kuluttajariita.fi.
(b) Pokud žijete ve Švédsku, všechny spory, které vyplývají z těchto podmínek používání nebo s nimi souvisejí, které nemůžeme vzájemně vyřešit, mohou být urovnány švédskou Národní radou pro spory ("ARN"), Box 174, 101 23 Stockholm, Švédsko (www.arn.se). ARN je orgán veřejné moci, který řeší spory mezi spotřebiteli a provozovateli podniků. Pro Vás jako spotřebitele může ARN vyřešit takový spor bezplatně. Rozhodnutí ARN se podrobíme.
30. Naše kontaktní údaje
Můžete nás kontaktovat na customerservice@eurosportplayer.com nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v našem asistenčním centru.
Poslední aktualizace: Duben 2020