Poskytujeme řadu služeb s bezplatným i placeným obsahem, jako je Eurosport a Eurosport Player. Toto jsou zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky Eurosport Player a Eurosport a aplikace Eurosport Player a Eurosport zpřístupněné pro určité mobilní telefony a další připojená zařízení (souhrnně „služby"). Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů. Sídlíme ve Velké Británii.
Podrobnosti o naší společnosti jsou uvedeny v části 1 níže.
Respektujeme vaše právo na soukromí. Naším hlavním cílem je zajistit, aby naše shromažďování a používání osobních údajů odpovídalo poskytování služeb vaší osobě a bylo v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují následující důležitá témata týkající se vašich osobních údajů:
1. Kdo jsme
2. Děti
3. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme
4. Jak ukládáme a používáme vaše osobní údaje
5. Jak a s kým sdílíme vaše osobní údaje
6. Mezinárodní předávání
7. Soubory cookie a podobné technologie
8. Zabezpečení
9. Uchovávání údajů
10. Vaše práva
11. Marketing
12. Stránky třetích stran
13. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
14. Stížnosti, dotazy a návrhy
1. Kdo jsme
Jsme společnost Dplay Entertainment Limited, registrovaná v Anglii pod číslem 09615785, se sídlem na adrese Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londýn W4 5YB, Velká Británie (dále jen „společnost DEL) a jsme správcem osobních údajů, které od vás shromažďujeme. DEL je dceřinou společností společnosti Discovery, Inc. („Discovery). Více informací o společnosti Discovery naleznete zde.
Pokud přistupujete k našim službám v Německu, jsou naše služby provozovány společností JOYN GmbH, Landsberger Straße 110, 80339 Mnichov, Německo. Naším zástupcem pro EU je společnost Eurosport SAS se sídlem na adrese 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Francie.
2. Děti
Neshromažďujeme a nebudeme vědomě shromažďovat údaje od nezletilých dětí mladších 16 let. Naše služby se nezaměřují na děti a vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí.
3. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme
Údaje z vašich online interakcí
Z vaší interakce se službami shromažďujeme následující údaje:
 • Jak přistupujete k našim službám a zařízení, která používáte pro přístup k našim službám. To zahrnuje shromažďování jedinečných online identifikátorů, jako je IP adresa, vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a poloha, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma a jiné technologie na zařízeních, které používáte pro přístup ke službám;
 • Informace o tom, jak používáte služby, zahrnující mimo jiné vaši spotřebu a přehrávání videí (co sledujete, jak dlouho to sledujete a kdy), přihlášení, odhlášení, chyby přehrávání a informace o prohlížeči;
 • informace o tom, jak se zapojujete do našeho online marketingu; včetně informací o tom, zda vám je náš marketing poskytován a jak s ním komunikujete; a
 • veškerou e-mailovou komunikaci včetně příloh, které nám zasíláte.
Údaje, které s námi sdílíte
Když nám poskytnete osobní údaje prostřednictvím polí pro zadávání údajů na našich webových stránkách nebo v aplikaci, můžeme od vás shromažďovat následující údaje:
 • Vaše jméno a kontaktní údaje (včetně vaší poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla).
 • Váš věk, pohlaví a datum narození.
 • Veškerou e-mailovou komunikaci včetně příloh, které nám pošlete.
 • Kde od nás nakupujete služby, vaše platební údaje včetně jména držitele karty, fakturační adresy a údajů o platební kartě, pokud platíte debetní či kreditní kartou (nebo pomocí platebních karet PayPal, iDeal, Apple nebo Google, pokud platíte jedním z těchto způsobů) a údajů o transakcích, jako jsou zakoupené produkty nebo služby.
 • Vaše marketingové předvolby.
 • Váš vstup do soutěže (včetně samotného vstupu, kterým může být fotografie, komentář nebo odpověď na otázku).
 • Vaše oblíbené sporty, týmy a sportovci, pokud tyto údaje zadáte do svého účtu.
 • Údaje z profilu včetně vašeho uživatelského jména a hesla pro registraci účtu, nákupů nebo objednávek, které jste provedli, vašich zájmů, oblíbených položek a předvoleb.
Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje
Vaše osobní údaje můžeme získat od různých třetích stran, jak je uvedeno níže:
 • pokud se ke službám přihlásíte prostřednictvím účtu na sociálních sítích třetích stran, jako je Facebook, budeme shromažďovat určité informace týkající se vašeho účtu na těchto platformách sociálních sítí, včetně vašeho jména, profilového obrázku, věkové skupiny, pohlaví a dalších informací dostupných na vašem veřejném profilu. Údaje, které s námi sdílejí platformy sociálních médií můžete spravovat, tím, že upravíte své preference pomocí nastavení ochrany osobních údajů, které tyto třetí strany poskytují na svých platformách;
 • máme uzavřena ujednání s určitými poskytovateli televize, internetových služeb a streamových médií (v těchto zásadách ochrany osobních údajů označovaných jako naši „partneři), což znamená, že tito partneři mohou zpřístupnit naše služby svým zákazníkům. Pokud přistupujete ke službám prostřednictvím některého z našich partnerů, obdržíme od partnera určité osobní údaje, které budou ve většině případů omezeny na uživatelské identifikační číslo, kód produktu údaje o zemi původu („údaje API). Údaje API shromažďujeme od partnerů za účelem povolení/ověření vašeho přístupu ke službám. My a Partner jsme společným správcem údajů API, což znamená, že jsme oba odpovědní za zajištění toho, že údaje API jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů – svá práva ve vztahu k údajům API můžete uplatnit vůči kterémukoli z nás. V některých, omezených případech obdržíme také vaše registrační údaje od partnerů (například vaše jméno a e-mailovou adresu) namísto přímé registrace u nás – tyto informace použijeme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Technické údaje od následujících stran:
Další informace o tom, jak každá z těchto stran shromažďuje a používá vaše údaje, naleznete v oddíle „Reklamní společnosti třetích stran níže;
 • Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů údajů, agregátorů a veřejně dostupných zdrojů.
 • Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb.
 • Třetí strany, které nám v rámci služeb poskytují určité služby (např. zprostředkovávají a spravují formuláře se zpětnou vazbou od zákazníků a odběr newsletterů).
4. Jak ukládáme a používáme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje ukládáme a používáme z následujících důvodů:
 • Je to nezbytné k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.
 • Je to vyžadováno pro účely našich oprávněných zájmů.
 • Je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností.
 • Je to povoleno, protože jste nám dali svůj souhlas.
Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje na základě zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy na požádání tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci plnit smlouvu, kterou jsme uzavřeli nebo se pokoušíme uzavřít (v tomto případě poskytovat vám služby). V takovém případě možná budeme muset služby zrušit, o čemž vás však budeme informovat.
Je to nezbytné pro splnění naší smlouvy s vámi
Shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje včetně vašeho jména, e-mailové adresy, přihlašovacích údajů a platebních údajů a informací o tom, jak používáte služby a přistupujete k nim, protože je to nezbytné pro poskytování vámi požadovaných služeb na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, když jste souhlasili s našimi podmínkami používání. To zahrnuje:
 • Vytvoření vašeho účtu.
 • Správu vašeho účtu a poskytování veškerých služeb, které požadujete nebo zakoupíte.
 • Správu služeb a zpracování vaší platby, pokud od nás kupujete služby (zahrnující mimo jiné využití poskytovatelů služeb třetích stran ke zpracování dané platby).
 • shromažďování údajů o vás za účelem vytvoření profilu vašich preferencí na základě vaší aktivity při používání služeb. Bez tohoto profilování vám služby nelze poskytnout. Pokud si přejete vznést námitku proti tomuto profilování, nebudeme vám moci poskytovat služby a vy byste neměli služby používat, ani k nim přistupovat;
 • Požadavky na správu služeb a účtů, když vás například musíme kontaktovat z důvodů souvisejících se službami (např. pokud vám musíme zaslat připomenutí hesla, informovat vás o aktualizacích služeb nebo změnách našich podmínek používání, zásad používání souborů cookie nebo těchto zásad ochrany osobních údajů).
 • Kontaktování, abychom vás informovali o jakékoli výhře, kterou jste získali v některé z našich soutěží, pomocí kontaktních údajů, které jste uvedli při vstupu do soutěže, a použití vaší adresy k zaslání výhry.
Pokud přistupujete ke službám prostřednictvím některého z našich partnerů, my a partner sdílíme určité osobní údaje mezi sebou, abychom umožnili/ověřili tento přístup, což partnerovi následně umožní splnit jeho povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi vámi a partnery.
Naše oprávněné zájmy
Někdy vaše osobní údaje používáme pro účely, které napomáhají k poskytování služeb. Za těchto okolností se domníváme, že máme oprávněný zájem nakládat s vašimi osobními údaji, a věříme, že výhody tohoto uchovávání a použití vašich osobních údajů převáží nad jakýmkoli možným dopadem na vás, aniž by došlo k nepatřičnému poškození vašich práv či svobod. Relevantní okolnosti zahrnují:
 • Odhalování a předcházení podvodům.
 • Zabezpečení našich služeb, produktů a IT systémů.
 • Zajištění toho, aby naše vlastní procesy, postupy a systémy byly co nejefektivnější;
 • Analýza vaší aktivity při používání služeb, včetně spotřeby videa (co sledujete, jak dlouho, jak dlouho to sledujete a kdy), přehrávání a obecné návyky při sledování, abychom mohli:
 • Kombinování osobních údajů, které o vás shromažďujeme, abychom vytvořili profil vašich zájmů a preferencí, a mohli vám tak poskytovat cílený marketing a reklamu – to provádíme kombinací osobních údajů, které o vás shromažďujeme, abychom vytvořili profil vašich zájmů a preferencí. Více informací o tom, jak používáme naše reklamní a technologické společností třetích stran k zobrazování reklam si můžete přečíst v části „Reklamní společnosti třetích stran níže;
 • Analýza vašeho používání služeb napříč různými zařízeními, která používáte (např. používáme informace shromážděné o vašem používání služeb na vašem telefonu k lepší personalizaci obsahu a reklam, které vidíte, když používáte služby na jiném zařízení, jako je váš tablet nebo notebook);
 • Stanovení účinnosti našich propagačních kampaní, marketingu a reklamy;
 • Použití IP adres a identifikátorů zařízení k identifikaci polohy uživatelů a zablokování neoprávněných uživatelů;
 • Vyřizování vašich dotazů a žádostí (např. pokud byste měli kontaktovat oddělení služeb zákazníkům a požádáte o pomoc a asistenci, pak bychom museli zpracovat vaše kontaktní údaje);
 • Zasílání průzkumů zpětné vazby od uživatelů, abychom mohli vylepšit služby na základě vaší odpovědi;
 • V případě, že jste se rozhodli přestat odebírat naše marketingová sdělení nebo jste podali námitku proti zasílání našich e-mailů, musíme uchovávat záznamy o vašich předvolbách, abychom vás nekontaktovali, pokud o to požádáte.
Pokud při používání vašich osobních údajů spoléháme na naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy jiné osoby), provedeme test vyvážení, abychom zajistili, že naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy jiné osoby) nejsou převáženy vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních údajů. Můžete nás požádat o informace o tomto testu vyváženosti pomocí kontaktních údajů uvedených v části 13 níže.
Pokud jste nám dali souhlas
Pokud spoléháme na váš souhlas, abychom mohli používat vaše osobní údaje konkrétním způsobem, ale později si to rozmyslíte, můžete svůj souhlas odvolat kontaktováním našeho oddělení pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@discovery.com a my s tím přestaneme.
Naše používání vašich osobních údajů pro marketingové účely a okolnosti, za kterých k tomu potřebujeme váš souhlas, jsou uvedeny níže v oddíle „Marketing“.
Z právních důvodů
Vaše osobní údaje používáme, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti. Tyto povinnosti zahrnují:
 • Pokud jste uhradili předplatné na používání služeb a žijete v Evropské unii (dále jen „EU“), jsme povinni vám povolit (a ze zákona máte právo) sledovat služby, když navštěvujete jinou zemi v EU, za předpokladu, že jsme ověřili vaši zemi trvalého pobytu. K ověření vaší země trvalého pobytu používáme osobní údaje (obvykle vaši IP adresu nebo údaje o vaší platební kartě).
 • Dodržování našich zákonných povinností.
 • Pokud od nás regulační orgány nebo orgány činné v trestním řízení požadují, abychom s nimi sdíleli vaše osobní údaje.
Anonymní údaje
Shromažďujeme anonymizované údaje o návštěvnících našich webových stránek pro účely souhrnných statistik nebo vytváření zpráv. Z anonymizovaných údajů, které pro tyto účely shromažďujeme, však nelze identifikovat konkrétní osobu.
Reklamní společnosti třetích stran
Chceme se ujistit, že naše reklama a marketing jsou pro vás a naše ostatní uživatele relevantní a zajímavé. Abychom tohoto cíle dosáhli, využíváme reklamní a technologické společnosti třetích stran k zobrazování reklam nebo poskytování souhrnných údajů, které pomáhají zobrazovat reklamy při návštěvě nebo používání našich služeb. To může zahrnovat technologické společnosti třetích stran, které shromažďují údaje o vás pro účely vytvoření profilu vašich předvoleb na základě vašich aktivit při návštěvě nebo používání našich služeb. Tyto společnosti můžeme rovněž používat k automatickému shromažďování údajů od vás při používání našich služeb pro účely identifikace reklam, které se vám zobrazují, a toho, co děláte po jejich zobrazení. Kromě toho také sdílíme údaje s poskytovateli nástrojů pro webovou analýzu, jako je společnost Adobe, které používáme k analýze vašeho používání služeb.
Tyto reklamní společnosti třetích stran shromažďují, ukládají a používají údaje prostřednictvím integrace souborů cookie a jiného sledovacího softwaru do našich služeb. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie. V některých případech budou tyto třetí strany rovněž používat údaje, které shromažďují pro své vlastní účely, například mohou agregovat vaše údaje s jinými údaji, které mají v držení, a použít je k informování služeb souvisejících s reklamou poskytovaných jiným klientům a ke spolupráci s jinými reklamními společnostmi a v rámci tohoto procesu sdílet vaše osobní údaje s těmito společnostmi.
Další informace o reklamních společnostech třetích stran, které shromažďují, používají a ukládají vaše údaje, a používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií v našich službách naleznete v našich zásadách používání souborů cookie. V našich zásadách používání souborů cookie se také dozvíte, jak vykonávat kontrolu nad tímto shromažďováním a používáním údajů. Pokud se rozhodnete omezit nebo zabránit sledování pro tyto účely, nebude již reklama, která se vám bude zobrazovat při návštěvě nebo používání našich služeb, přizpůsobena podle vašich předvoleb.
Vaše údaje můžeme rovněž sdílet se sociálními sítěmi nebo jinými podobnými platformami, aby se vám i dalším osobám mohl na dané platformě zobrazovat relevantní obsah. Můžeme například použít službu Facebook Custom Audiences a sdílet vaši e-mailovou adresu v chráněném formátu s Facebookem, abychom vás mohli zahrnout do vlastního publika, kterému budeme poskytovat relevantní reklamní obsah na Facebooku nebo vytvořit publikum dalších uživatelů Facebooku na základě údajů z vašeho profilu na Facebooku.
5. Jak a s kým sdílíme vaše osobní údaje
Údaje zpřístupňujeme za následujících okolností:
- Společnosti v oblasti IT infrastruktury, které vám zprostředkovávají naše služby.
- Třetí strany poskytující zákaznickou podporu první úrovně naším jménem (např. společnost Zendesk, která nám pomáhá s poskytováním služeb zákazníkům).
- Poskytovatele služeb podpory IT.
- Poskytovatele platebních služeb (např. společnost Adyen nebo PayPal), kteří naším jménem zpracovávají vaše platby předplatného.
- Ostatní poskytovatele služeb třetích stran pro účely poskytování nebo sledování využívání služeb našimi zákazníky (např. společnost Adobe, Conviva a Google).
Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v případě, že nám potřebují poskytovat tyto služby, a v souladu s našimi pokyny.
 • Společnosti skupiny: Vaše osobní údaje můžeme poskytovat našim dceřiným nebo přidruženým společnostem pro účely zpracování osobních údajů naším jménem, abychom vám mohli poskytovat služby. Tyto strany jsou povinny tyto údaje zpracovávat na základě našich pokynů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nemají žádné nezávislé právo tyto údaje sdílet.
 • Dodržování zákonů a soudní řízení: Když reagujeme na soudní příkazy či soudní proces, zjišťujeme nebo uplatňujeme naše zákonná práva, případně se bráníme proti právním nárokům. Když na základě vlastního rozhodnutí věříme, že je nutné informace sdílet pro účely vyšetřování, prevence nebo přijetí opatření proti nezákonným činnostem, podezření z podvodu, situacím, které mohou představovat možné ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušením našich podmínek používání, nebo když to jinak vyžaduje zákon.
 • Fúze nebo akvizice: Když potřebujeme předat údaje o vás, pokud jsme převzali jinou společnost nebo s ní provedli fúzi. Pokud se budeme podílet na fúzi, akvizici či prodeji všech nebo části našich aktiv, budeme vás informovat e-mailem či prostřednictvím zvláštního oznámení v našich službách o jakékoli změně vlastnictví nebo použití vašich osobních údajů, a také o veškerých možnostech, které můžete mít v souvislosti se svými osobními údaji.
 • Platformy sociálních sítí: Do našich služeb zahrnujeme funkce, které vám umožňují snadno sdílet náš obsah s ostatními uživateli nebo zveřejňovat vaše prohlížení nebo oceňování tento obsah kliknutím na tlačítka pro sdílení na sociálních sítích, jako je například tlačítko Doporučit (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) nebo Odeslat e-mailem. I pokud při používání našich služeb nepoužíváte tlačítka pro sdílení na sociálních sítích, sociální sítě, které tlačítka poskytly, vás mohou prostřednictvím nich identifikovat. Pouhá skutečnost, že váš účet na sociální síti je ve vašem zařízení aktivován (otevřená relace), když používáte naše služby, může této síti umožnit sledovat vaši navigaci v rámci našich služeb. Naše použití těchto funkcí znamená, že budeme sdílet určité osobní údaje se společnostmi Facebook a Twitter a že tyto společnosti budou sdílet určité osobní údaje s námi. Jakékoli následné použití vašich osobních údajů na Facebooku nebo Twitteru se bude řídit vlastními zásadami ochrany osobních údajů těchto platforem, proto byste se s nimi měli pečlivě seznámit. Nemůžeme nést odpovědnost za žádné vaše osobní údaje, které jsou shromažďovány a ukládány těmito třetími stranami.
6. Mezinárodní předávání
Pokud se nacházíte v EU, můžeme předávat osobní údaje, které od vás shromažďujeme, zpracovatelům údajů třetích stran se sídlem v zemích mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP) (včetně Spojených států) nebo členům naší skupiny společností v souvislosti s výše uvedenými účely. Upozorňujeme, že země mimo Spojené království a EHP nemusí nabízet stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země ve Spojeném království a EHP, ačkoli naše shromažďování, uchovávání a použití vašich osobních údajů se bude nadále řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Při předávání osobních údajů mimo Spojené království a EHP:
 • zahrneme do našich smluv s těmito třetími stranami standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené vládou Spojeného království nebo Evropskou komisí (podle potřeby) pro předávání osobních údajů mimo Spojené království a EHP (jedná se o doložky schválené podle článku 46.2 obecného nařízení o ochraně údajů („nařízení GDPR) a jeho britské verze); nebo
 • zajistíme, aby země, ve které bude vašimi osobními údaji nakládáno, byla vládou Spojeného království a Evropskou komisí (podle potřeby) považována za „přiměřenou podle článku 45 nařízení GDPR (a jeho britské verze).
 • Další informace o pravidlech pro předávání údajů mimo Spojené království a EHP včetně mechanismů, na které spoléháme, naleznete na webových stránkách Evropské komise zde a na webových stránkách úřadu komisaře pro informace zde .
7. Soubory cookie a podobné technologie
My, naši partneři, přidružené společnosti nebo poskytovatelé analýz či služeb používáme technologie, jako jsou soubory cookie, sledovací pixely, značky a skripty. Tyto technologie slouží k analýze trendů, správě služeb, sledování pohybů uživatelů ve službách a shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně jako celku. Zprávy založené na využívání těchto technologií těmito společnostmi dostáváme na individuálním i souhrnném základě.
Soubory cookie používáme například k zapamatování nastavení uživatelů (např. předvoleb jazyka) a k ověření. Uživatelé mohou kontrolovat používání souborů cookie na úrovni jednotlivých prohlížečů. Pokud soubory cookie odmítnete, můžete i nadále používat naše služby, ale vaše schopnost používat některé funkce nebo oblasti našich služeb může být omezena. Pracujeme na novém nástroji, který vám dá větší kontrolu nad používáním těchto technologií. O zavedení tohoto nástroje vás budeme informovat.
Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jaké údaje jsou shromažďovány pomocí souborů cookie, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.
8. Zabezpečení
Přestože přijímáme příslušná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete, nelze zaručit jejich bezpečný přenos prostřednictvím internetu. Upozorňujeme, že nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které nám předáváte prostřednictvím internetu. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje pomocí vhodných technických a provozních opatření (např. řízení přístupu, který omezuje a spravuje způsob, jak jsou vaše osobní údaje ukládány a
9. Uchovávání údajů
Údaje (včetně osobních údajů) budeme uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat používat z důvodů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Údaje o uhrazeném předplatném vymažeme 5 let po skončení předplatného, pokud nebudete mít aktivní a platné oprávnění k našim službám a nebyli jste přihlášeni ke svému účtu po dobu 5 let s výjimkou případů, kdy potřebujeme uchovávat jakékoli osobní údaje pro účely plnění našich zákonných povinností, řešení sporů či vymáhání plnění našich dohod.
Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby již s vámi nemohly být spojeny) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto údaje používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.
10. Vaše práva
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte určitá práva. Máte právo požádat o poskytnutí přístupu ke všem osobním údajům, které o vás máme v držení. Ke svým osobním údajům můžete kdykoli přistupovat kliknutím na „Zpřístupnit moje údaje v oddíle „Osobní údaje v části „Účet na webu. Pokud chcete získat více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje a chráníme vaše soukromí, klikněte prosím na odkaz „Informace o mých údajích, který lze také nalézt v oddíle „Účet na webu. Případně můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a oddělení služeb zákazníkům pomocí údajů níže. Máte také právo požádat o vymazání svých údajů kliknutím zde. Pokud jste aktivním odběratelem, nebudeme moci vaše údaje odstranit, protože potřebujeme vaše údaje na podporu vašeho aktivního předplatného a zajištění přístupu k obsahu, který jste si zakoupili. Pokud však vyplníte náš formulář pro smazání údajů, zajistíme, aby se vaše předplatné na konci aktuálního období odběru neobnovilo automaticky, a odstraníme vaši e-mailovou adresu z našeho marketingového distribučního seznamu, abychom zajistili, že od nás nebudete dostávat další marketingové e-maily. Upozorňujeme, že aktualizace tohoto požadavku na odstranění v našich systémech může trvat až 10 dní. Pokud si přejete, abychom vaše údaje vymazali, kontaktujte nás prosím, jakmile platnost vašeho povolení vyprší. Poté budeme schopni zpracovat váš požadavek o vymazání údajů, s výjimkou údajů, jejichž uchování může být ze zákona požadováno. Informace o vašich právech na zrušení naleznete v našich podmínkách používání .
Datum vypršení platnosti vašeho povolení naleznete následujícím způsobem:
1. Přihlaste se ke svému účtu kliknutím na ikonu osoby „Účet“ v pravém horním rohu stránky.
2. V zobrazené rozevírací nabídce znovu klikněte na „Účet“.
3. Datum vypršení platnosti vašeho povolení můžete zobrazit v zobrazených informacích o předplatném.
Máte rovněž právo požádat, abychom
 • Aktualizovali kterékoli z vašich osobní údajů, které jsou neaktuální nebo nesprávné.
 • Omezili způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje;
 • Zabránili zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Poskytli vaše osobní údaje poskytovateli služeb třetí strany; nebo
 • Vzali v úvahu jakékoli platné námitky, které máte proti našemu použití vašich osobních údajů.
Máte-li trvalý pobyt ve Francii, máte právo dát nám pokyny týkající se správy (např. uchovávání, výmazu a zpřístupnění) vašich osobních údajů po vaší smrti. Pokyny můžete kdykoli změnit nebo zrušit.
Zvážíme všechny tyto žádosti a odpověď poskytneme v přiměřené lhůtě (a v každém případě ve lhůtě požadované příslušným zákonem). Upozorňujeme však, že za určitých okolností mohou být některé osobní údaje z těchto žádostí vyňaty.
Pokud se na váš případ vztahuje výjimka, sdělíme vám to v odpovědi na vaši žádost. Než odpovíme na vaši žádost, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k potvrzení vaší identity.
Vymažeme-li jakékoli osobní údaje, které o vás máme v držení, může se tento výmaz týkat pouze služeb a nikoli dalších služeb poskytovaných námi v jiných jurisdikcích. Žádost je třeba podat pro každý účet, který jste založili pro získání přístupu ke službám nebo jiným službám, které poskytujeme.
Pokud chcete získat další informace týkající se vašich práv nebo některá z nich uplatnit, kontaktujte prosím naše oddělení pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@discovery.com, případně naše oddělení služeb zákazníkům kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás nebo „Živý chat v části „Nápověda na webu.
11. Marketing
Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat pro účely marketingu prostřednictvím e-mailu.
U předplatitelů služby Eurosport Player jsme v minulosti (před 17. zářím 2019) obdrželi váš předchozí souhlas se zasíláním marketingových sdělení a při zasílání těchto sdělení budeme i nadále respektovat vaše předvolby. Pokud jste si předplatili službu Eurosport Player po 17. září 2019, budeme vám zasílat určitá marketingové sdělení (včetně elektronických marketingových sdělení), pokud je v našem oprávněném zájmu tak činit pro účely marketingu a rozvoje podnikání a dosud jste se rozhodli přestat odebírat tato sdělení. (Jak je vysvětleno níže, pokud jste se dosud nerozhodli přestat odebírat tato sdělení, můžete tak kdykoli učinit.)
Pokud si zaregistrujete účet Eurosport nebo zakoupíte předplatné Eurosport Pass na serveru Eurosport, vyžádáme si váš předchozí souhlas se zasíláním marketingových sdělení.
Vyžadují-li to místní zákony, vždy vás požádáme o váš souhlas s přímými marketingovými sdělení. Rovněž vás požádáme o váš souhlas, pokud budeme mít v úmyslu zpřístupnit vaše osobní údaje jakékoli třetí straně pro tato přímá marketingová sdělení.
Budete-li si kdykoli přát, abychom vám přestali zasílat marketingová sdělení, můžete kliknout na tlačítko pro odhlášení v jakémkoli marketingovém e-mailu od nás, změnit svoje „Předvolby komunikace“ v oddíle „Profil“ v části webových stránek „Účet“, případně nás kontaktovat e-mailem na adrese DPO@discovery.com. Dále můžete kontaktovat naše oddělení služeb zákazníkům kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ nebo „Živý chat“ v části webových stránek „Pomoc“. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete přestat odebírat marketingové e-maily, neovlivní to nijak zákonnost marketingových e-mailů, které vám byly zaslány dříve.
12. Stránky třetích stran
Služby obsahují odkazy a stránky odkazující na jiné webové stránky provozovaných třetími stranami. Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím služeb, a nemůžeme odpovídat za osobní údaje, které mohou být shromažďovány, ukládány a používány třetími stranami prostřednictvím jejich webových stránek. Vždy byste se měli pečlivě seznámit se zásadami ochrany osobních údajů všech navštívených webových stránek.
13. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 31. prosince 2020.
Pravidelně prosím tyto zásady ochrany osobních údajů kontrolujte, abyste byli informováni o jejich změnách. Pokud provedeme významné změny těchto zásad ochrany osobních údajů a máme vaši e-mailovou adresu, budeme vás o těchto změnách informovat.
14. Stížnosti, dotazy a návrhy
Máme pověřence pro ochranu osobních údajů, který vám může pomoci se všemi dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese DPO@discovery.com.
V EHP můžete rovněž podat stížnost našemu dozorovému úřadu v záležitostech ochrany osobních údajů (Úřad komisaře pro informace ve Velké Británii) nebo požádat o nápravu místní soudy, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva.
Domníváte-li se, že jsme nedodrželi příslušné zákony o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v EHP. Místní úřad se liší v závislosti na zemi. Svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů naleznete v příloze.
Příloha
Seznam úřadů pro ochranu osobních údajů (země Spojeného království a EHP)
Domníváte-li se, že jsme nedodrželi příslušné zákony o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů ve Spojeném království nebo v EHP. Místní úřad se liší v závislosti na zemi.
Níže naleznete informace o místních úřadech pro ochranu osobních údajů ve Spojeném království a v zemích EHP, ve kterých působíme.
Rakousko
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
E-mail: dsb@dsb.gv.at
Webové stránky: http://www.dsb.gv.at/
Belgie
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1 000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
E-mail: commission@privacycommission.be
Webové stránky: http://www.privacycommission.be/
Bulharsko
Komise pro ochranu osobních údajů
2, prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Webové stránky: http://www.cpdp.bg/
Chorvatsko
Chorvatský úřad pro ochranu osobních údajů
Martićeva 14
10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
E-mail: azop@azop.hr nebo info@azop.hr
Webové stránky: http://www.azop.hr/
Kypr
Komisař pro ochranu osobních údajů
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Webové stránky: http://www.dataprotection.gov.cy/
Česká republika
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz
Webové stránky: http://www.uoou.cz/
Dánsko
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Webové stránky: http://www.datatilsynet.dk/
Estonsko
Estonský inspektorát pro ochranu osobních údajů (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
E-mail: info@aki.ee
Webové stránky: http://www.aki.ee/en
Finsko
Kancelář ombudsmana pro ochranu osobních údajů
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
E-mail: tietosuoja@om.fi
Webové stránky: http://www.tietosuoja.fi/en/
Francie
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Webové stránky: http://www.cnil.fr/
Německo
V Německu je pravomoc pro stížnosti rozdělena mezi různé dozorové úřady pro ochranu osobních údajů. Příslušné orgány naleznete na seznamu uvedeném na stránce: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
Řecko
Řecký úřad pro ochranu osobních údajů
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
E-mail: contact@dpa.gr
Webové stránky: http://www.dpa.gr/
Maďarsko
Maďarský komisař pro ochranu údajů
Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
E-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Webové stránky: http://www.naih.hu/
Island
Islandský úřad pro ochranu osobních údajů
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Island
Tel. +354-510-9600
E-mail: postur@personuvernd.is
Webové stránky: https://www.personuvernd.is/
Irsko
Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
E-mail: info@dataprotection.ie
Webové stránky: http://www.dataprotection.ie/
Itálie
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia 11
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
E-mail: garante@garanteprivacy.it
Webové stránky: http://www.garanteprivacy.it/
Lotyšsko
Státní inspektorát pro údaje
Ředitelka: Paní Signe Pluminaová
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
E-mail: info@dvi.gov.lv
Webové stránky: http://www.dvi.gov.lv/
Lichtenštejnsko
Datenschutzstelle
Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
E-mail: info.dss@llv.li
Webové stránky: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
Litva
Státní ochrana údajů
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. +370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
E-mail: ada@ada.lt
Webové stránky: http://www.ada.lt/
Lucembursko
Komise Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
E-mail: info@cnpd.lu
Webové stránky: http://www.cnpd.lu/
Malta
Kancelář komisaře pro ochranu údajů
Komisař pro ochranu údajů: Pan Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
E-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Webové stránky: http://www.dataprotection.gov.mt/
Nizozemsko
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Webové stránky: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norsko
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
E-mail: postkasse@datatilsynet.no
Webové stránky: https://www.datatilsynet.no/English/
Polsko
Kancelář prezidenta úřadu pro ochranu osobních údajů – PUODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 300; 606-950-000
Fax +48 22 53 10 301
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl‬
Webové stránky: http://www.uodo.gov.pl/
Portugalsko
Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD
R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisabon
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
E-mail: geral@cnpd.pt
Webové stránky: http://www.cnpd.pt/
Rumunsko
Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů
Prezident: Paní Ancuţa Gianina Opreová
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Webové stránky: http://www.dataprotection.ro/
Slovensko
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel. + 421 2 32 31 32 14
Fax + 421 2 32 31 32 34
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webové stránky: http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovinsko
Komisař pro informace
Paní Mojca Prelesniková
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
Webové stránky: https://www.ip-rs.si/
Španělsko
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91 266 35 17
E-mailový kontakt: internacional@agpd.es. Rovněž: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Webové stránky: https://www.agpd.es/
Švédsko
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Webové stránky: http://www.datainspektionen.se/
Velká Británie
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
E-mail: international.team@ico.org.uk
Webové stránky: https://ico.org.uk
Aktualizováno 31. prosince 2020