Informace o tom, jak požádat o jiné předplatné Eurosport, které začnepo skončení aktuálního předplatného Eurosport, naleznete v sekci 2.
Pokud zakoupíte Eurosport předplatné přímo od nás, souhlasíte: (a) že vám okamžitě poskytneme přístup k vašemu předplatnému Eurosportu (a obsahu Eurosportu dostupném prostřednictvím takového předplatného Eurosportu) a (b) v případě, že k tomu dáte při registraci souhlas, vzdáváte se jakéhokoli zákonného práva, které můžete mít na: (i) změnu svého názoru na zakoupení předplatného Eurosport a (ii) vrácení peněz během jakékoli platné doby na rozmyšlenou.
Upozorňujeme, že pokud vstoupíte do programu Eurosport Player nebo si zakoupíte Eurosport předplatné prostřednictvím třetí strany (např. prostřednictvím obchodu s aplikacemi nebo jednoho z našich jiných partnerů), vaše platba bude připsána této třetí straně a budete podléhat podmínkám této třetí strany. Důležité informace ohledně fakturace a obnovení budou podrobně popsány ve všeobecných obchodních podmínkách třetí strany. Více informací naleznete v naších Podmínkách používání.
1. Naše předplatné Eurosport
1.1 EUROSPORT MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ
Co je měsíční předplatné Eurosport?
Měsíční předplatné Eurosport vám poskytuje přístup k obsahu Eurosportu v živém přenosu a na vyžádání. Minimální doba trvání je jeden měsíc.
Obnoví se automaticky?
Ano. Obnoví se automaticky každý měsíc, jestliže své předplatné kdykoli před začátkem vašeho přístupu v dalším měsíci nebo během bezplatné přístupové doby nezrušíte.
Kdy si odečteme platbu?
Platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ke dni, kdy jste si objednali měsíční předplatné Eurosport(a poté ve stejný den nebo okolo stejného dne každého dalšího měsíce prodloužení), pokud vám nesdělíme jinak (například pokud se uplatňuje bezplatná přístupová doba, viz níže).
Pokud jste si objednali měsíční předplatné Eurosports bezplatnou přístupovou dobou:
  • vezmeme si vaše platební údaje v den objednání, ale nebudeme vám do konce bezplatné přístupové doby nic účtovat,
  • vaše měsíční předplatné Eurosportbude automaticky převedeno na placené předplatné na konci bezplatné doby, a
  • platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena v den automatického převedení (a poté ve stejný den nebo okolo něj každý další měsíc).
Jak dlouho trvá můj přístup?
Měsíční předplatné Eurosport vám poskytuje přístup po minimální dobu jednoho měsíce. Minimální doba začíná každý měsíc v den, kdy přijmeme platbu za přístup pro daný měsíc. Vaše měsíční předplatné Eurosport bude nadále platné, pokud nebude zrušeno v souladu s našimi Podmínkami pro používání, jak je detailněji popsáno níže.
Jak předplatné zruším?
Pokud jste si objednali měsíční předplatné Eurosport s bezplatnou přístupovou dobou, můžete své předplatné zrušit kdykoli před skončením bezplatné přístupové doby. Navštivte svůj účet online a postupujte podle pokynů pro zrušení automatického obnovení. Přístup budete mít nadále až do ukončení bezplatné doby a nebude vám účtována žádná platba.
Pokud jste si objednali měsíční předplatné Eurosports bezplatnou přístupovou dobou, které bylo automaticky převedeno na placené předplatné, nebo pokud jste si objednali měsíční předplatné Eurosportbez bezplatné přístupové doby, můžete své předplatné zrušit kdykoli předtím, než má začít váš přístup pro příští měsíc. Navštivte svůj účet onlinea postupujte podle pokynů pro zrušení automatického obnovení. Přístup do relevantního obsahu Eurosportu budete mít až do konce měsíce, který jste zaplatili, a nebude vám vrácena žádná platba. Poté nebudou účtovány žádné další platby.
Pokud jste si objednali měsíční předplatné Eurosportprostřednictvím třetí strany (například prostřednictvím obchodu s aplikacemi nebo jednoho z našich partnerů) a přejete si předplatné zrušit, bude to třeba učinit prostřednictvím této třetí strany. Například budete potřebovat navštívit svůj účet u třetí strany a vypnout automatické obnovování služeb Eurosport Player.
1.2 EUROSPORT ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
Co je roční předplatné Eurosport?
Roční předplatné Eurosport vám poskytuje přístup k obsahu Eurosport v živém přenosu a na vyžádání. Minimální doba trvání je jeden rok.
Obnoví se automaticky?
Ano. Obnoví se automaticky každý rok, jestliže své předplatné před začátkem vašeho přístupu v dalším roce nebo před koncem bezplatné přístupové doby nezrušíte.
Kdy si odečteme platbu?
Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport hrazené roční platbou předem, tato platba bude provedena prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby předem ke dni, kdy jste si předplatné objednali (a poté ve stejný den nebo okolo stejného dne každého dalšího roku prodloužení), pokud vám nesdělíme jinak (například pokud se uplatní bezplatná přístupová doba, viz níže).
Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport hrazené ve splátkách, platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ve výši první splátky ke dni, kdy jste si předplatné objednali (a poté ve stejný den nebo okolo stejného dne každého dalšího měsíce po zbytek daného roku a každého roku prodloužení), pokud Vám nesdělíme jinak (například pokud se uplatňuje bezplatná přístupová doba, viz níže).
Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport s bezplatnou přístupovou dobou:
  • vezmeme si vaše platební údaje v den objednání, ale nebudeme vám do konce bezplatné přístupové doby nic účtovat,
  • Vaše roční předplatné Eurosport bude automaticky převedeno na placené předplatné na konci bezplatné doby a
  • platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ke dni automatického převedení (a poté, v případě ročního předplatného Eurosport hrazeného roční platbou předem v den nebo okolo stejného dne každého dalšího roku a v případě ročního předplatného Eurosport hrazeného ve splátkách v den nebo okolo stejného dne každého dalšího měsíce po zbytek roku a každého roku prodloužení).
Jak dlouho trvá můj přístup?
Roční předplatné Eurosport vám poskytuje přístup po minimální dobu jednoho roku.
V případě ročního předplatného Eurosport hrazeného roční platbou předem počíná minimální doba běžet každý rok k datu provedení vaší platby.
V případě ročního předplatného Eurosport hrazeného ve splátkách počíná minimální doba běžet každý rok k datu provedení první platby pro příslušný rok přístupu.
Vaše roční předplatné Eurosport bude nadále platné, pokud nebude zrušeno v souladu s našimi Podmínkami pro používání, jak je detailněji popsáno níže.
Jak předplatné zruším?
Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport s bezplatnou přístupovou dobou, můžete své předplatné zrušit kdykoli před skončením bezplatné přístupové doby. Navštivte svůj účet online a postupujte podle pokynů pro zrušení automatického obnovení. Přístup budete mít nadále až do ukončení bezplatné doby a nebude vám účtována žádná platba.
Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport s bezplatnou přístupovou dobou, které bylo automaticky převedeno na placené předplatné, nebo pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport bez bezplatné přístupové doby, můžete své předplatné zrušit kdykoli předtím, než má nastat váš přístup pro příští rok. Navštivte svůj účet a postupujte podle online pokynů pro zrušení automatického obnovení.
Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport hrazené roční platbou předem, budete mít nadále přístup k relevantnímu obsahu Eurosportu do ukončení současné minimální doby a nebude vám vrácena žádná platba. Poté nebudou účtovány žádné další platby. Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport hrazené ve splátkách, budete mít nadále přístup k relevantnímu obsahu Eurosportu do ukončení současné minimální doby a budete muset i přesto uhradit všechny platby, které jsou splatné a ještě neuhrazené. Poté nebudou žádné další platby účtovány.
Pokud jste si objednali roční předplatné Eurosport prostřednictvím třetí strany (například prostřednictvím jednoho z našich partnerů) a přejete si předplatné zrušit, bude to třeba učinit prostřednictvím této třetí strany. Například budete potřebovat navštívit svůj účet u třetí strany a vypnout automatické obnovování služeb Eurosport Player.
1.3 EUROSPORT JEDNORÁZOVÉ PŘEDPLATNÉ
Jednorázové předplatné Eurosport vám poskytuje přístup pouze k jedné nebo více konkrétním sportovním událostem, například k jednotlivému turnaji nebo zápasu.
Vaše jednorázové předplatné Eurosport se automaticky neobnoví a umožní vám přístup pouze ke konkrétní sportovní události (událostem) dostupné v rámci jednorázového předplatného Eurosport po dobu zvolenou při nákupu.
Platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ke dni objednání jednorázového předplatného Eurosport.
1.4 EUROSPORT JEDNODENNÍ PŘEDPLATNÉ
Jednodenní předplatné Eurosport vám poskytne přístup k obsahu Eurosportu v živém přenosu a na vyžádání pro následujících 24 hodin od data a času zakoupení.
Vaše jednodenní předplatné Eurosport se automaticky neobnoví.
Platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ke dni objednání jednodenního předplatného Eurosport.
1.5 EUROSPORT SEZÓNNÍ PŘEDPLATNÉ
Co je sezónní předplatné Eurosport?
Sezónní předplatné Eurosport, které Vám poskytuje přístup k sezóně jednoho nebo více typů sportu, například k určité lize, sérii turnajů nebo soutěží, živě nebo na vyžádání.
Obnoví se automaticky?
Ano. Obnoví se automaticky každou sezónu, jestliže své předplatnépřed začátkem další sezóny, nebo před koncem bezplatné doby přístupu, nezrušíte.
Kdy si odečteme platbu?
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport hrazené platbou předem za každou sezónu, platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ke dni, kdy jste si objednali sezónní předplatné Eurosport(a poté ve stejný den nebo okolo stejného dne každé další sezóny prodloužení), pokud vám nesdělíme jinak (například pokud se uplatňuje bezplatná přístupová doba, viz níže).
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport hrazené ve splátkách, platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ve výši první splátky ke dni, kdy jste učinili objednávku (a poté ve stejný den nebo okolo stejného dne každého dalšího měsíce po zbytek dané sezóny a každé další sezóny prodloužení), pokud vám nesdělíme jinak (například pokud se uplatňuje bezplatná přístupová doba, viz níže).
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport s bezplatnou přístupovou dobou:
  • vezmeme si vaše platební údaje v den objednání, ale nebudeme vám do konce bezplatné přístupové doby nic účtovat,
  • Vaše sezónní předplatné Eurosport bude automaticky převedeno na placené předplatné na konci bezplatné doby a
  • platba prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby bude provedena ke dni automatického převedení (a poté, v případě sezónního předplatného Eurosport hrazeného platbou předem v den nebo okolo stejného dne každé další sezóny prodloužení a v případě sezónního předplatného Eurosport hrazeného ve splátkách v den nebo okolo stejného dne každého dalšího měsíce po zbytek sezóny a každé sezóny prodloužení).
Jak dlouho trvá můj přístup?
Sezónní předplatné Eurosportvám poskytne přístup po minimální dobu jedné sezóny.
V případě sezónního předplatného Eurosporthrazeného platbou předem počíná minimální doba běžet v každé sezóně k datu provedení vaší platby předem za přístup pro takovou sezónu.
V případě sezónního předplatného Eurosport hrazeného ve splátkách počíná minimální doba běžet v každé sezóně k datu provedení první platby za přístup pro takovou sezónu.
Vaše sezónní předplatné Eurosportbude nadále platné, jestliže nebude zrušeno v souladu s našimi Podmínkami pro používání, jak je detailněji popsáno níže.
Jak předplatné zruším?
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosports bezplatnou přístupovou dobou, můžete své předplatné zrušit kdykoli před skončením bezplatné přístupové doby. Navštivte svůj účet online a postupujte podle pokynů pro zrušení před koncem automatického obnovení. Přístup budete mít nadále až do ukončení bezplatné doby a nebude vám účtována žádná platba.
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport s bezplatnou přístupovou dobou, které bylo automaticky převedeno na placené předplatné, nebo pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport bez bezplatné přístupové doby, můžete své předplatné zrušit kdykoli předtím, než má začít příští sezóna. Navštivte svůj účet online a postupujte podle pokynů pro zrušení automatického obnovení.
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport hrazené platbou předem, budete mít nadále přístup k relevantnímu obsahu do konce současné minimální doby a nebude vám vrácena žádná platba. Poté nebudou žádné další platby účtovány.
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport hrazené ve splátkách, budete mít nadále přístup k relevantnímu obsahu do ukončení současné minimální doby a budete muset i přesto uhradit všechny platby, které jsou splatné a ještě neuhrazené. Poté nebudou žádné další platby účtovány.
Pokud jste si objednali sezónní předplatné Eurosport prostřednictvím třetí strany (například prostřednictvím obchodu s aplikacemi nebo jednoho z našich partnerů) a přejete si předplatné zrušit, bude to třeba učinit prostřednictvím této třetí strany. Například budete potřebovat navštívit svůj účet u třetí strany a vypnout automatické obnovování služeb Eurosport Player.
2 Objednání jiného předplatného Eurosportupo skončení aktuálního předplatného Eurosport.
Můžete požádat o jiné předplatné Eurosport, které vstoupí v platnost po skončení aktuálního předplatného Eurosport. Např. pokud se rozhodnete přepnout z Měsíčního na Roční Předplatné, nebo využít propagační ceny nebo speciální nabídky, pro kterou budete oprávněni.
Jakmile požádáte o nové předplatné Eurosport, budete si moci zobrazit detaily o vašem aktuálním předplatném Eurosport a o vašem nadcházejícím předplatném Eurosport v sekci Spravovat předplatnéVašeho Účtu.
Kdy mohu požádat o jiné předplatné Eurosport?
O jiné Eurosport předplatné můžete požádat, pokud:
(i) máte objednané předplatné přímo od nás; a
(ii) jste k tomu oprávněni.
Detaily o tom, zda jste oprávněni požádat o jiné předplatné Eurosport, včetně možnosti využití dané nabídky, Vám poskytneme před vaší objednávkou.
Tato možnost požádat o jiné předplatné Eurosport není k dispozici, pokud máte objednané předplatné Eurosport prostřednictvím třetí strany (např. prostřednictvím obchodu s aplikacemi nebo jednoho z našich jiných partnerů),
Pokud požádáte o jiné předplatné Eurosport během platnosti Vašeho aktuálního předplatného, automaticky tím dojde ke zrušení automatického obnovení Vašeho aktuálního předplatného. Vaše nové Eurosport předplatné nebude aktivováno okamžitě, nýbrž vstoupí v platnost po skončení Vašeho aktuálního minimálního období.
Kdy si odečteme platbu?
Platba za nové Eurosport předplatné bude provedena prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby ke dni, kdy vstoupí předplatné v platnost. Tento den nastane ke dni následujícího po skončení Vašeho aktuálního minimálního období.
Pokud má vaše nové předplatné Eurosport bezplatnou dobu přístupu, tato bezplatná doba přístupu začne běžet dnem následujícím po dni skončení vašeho současného předplatného Eurosport. Platby za vaše nové předplatné Eurosport budou strhávány okamžitě po skončení bezplatné doby přístupu.
Budoucí platby budou závislé od typu předplatného Eurosport, o které jste požádal(a). Detaily o platbách vztahujících se k různým typům předplatného Eurosport jsou uvedeny v sekci 1 výše.
Mohu změnit svůj výběr nového předplatného Eurosport?
Nové předplatné Eurosport můžete zrušit kdykoliv před datem jeho aktivace. Navštivte svůj Účet a postupujte podle pokynů pro zrušení nadcházejícího předplatného. K vašemu aktuálnímu předplatnému Eurosport budete mít nadále přístup až do konce aktuální doby předplatného.
Jakmile bude provedena platba Vašeho nového předplatného Eurosport, způsob, jakým můžete ukončit vaše předplatné bude záviset na typu předplatného Eurosport, které jste si objednali. Pro detaily o zrušení jednotlivých typů předplatného Eurosport, viz. výše.
Poslední aktualizace: Duben 2020