Jsme společnost Dplay Entertainment Limited, registrovaná v Anglii pod číslem 09615785, se sídlem na adrese Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Velká Británie a jsme správcem osobních údajů, které od vás shromažďujeme. Poskytujeme řadu služeb s bezplatným i placeným obsahem, jako je Eurosport a Eurosport Player (společně označováno jako „Služby“).
Soukromí bereme velmi vážně a chceme být co možná nejtransparentnější ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Kliknutím na odkaz „Přístup k mým údajům“ v části „Osobní údaje“ ve vašem „Účtu“ můžete snadno přistupovat k určitým osobním údajům, které o vás zpracováváme. Zde stručně vysvětlíme, jak tyto osobní údaje používáme.
Můžeme o vás mít určité osobní informace, které nejsou dostupné prostřednictvím odkazu „Přístup k mým údajům“, například veškeré interakce, které jste měli s naším týmem zákaznických služeb. Pokud byste chtěli získat přístup k jakýmkoli dalším osobním informacím, které o vás máme, obraťte se prosím na naši kancelář ochrany osobních údajů na adrese DPO@discovery.com nebo kontaktujte náš tým zákaznických služeb kliknutím na odkazy „Kontaktujte nás“ nebo „Živý chat“ v části webu nazvané „Nápověda“.
Další informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme a jak je používáme, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že všechny zde použité definice odkazují na pojmy definované v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje a jak je používáme
V následujícím odstavci jsme stanovili kategorie osobních údajů, které vám poskytneme, když kliknete na odkaz „Přístup k mým údajům“, a stručné vysvětlení, jak je používáme. Vaše osobní údaje však obecně používáme tam, kde je to nezbytné k tomu, abychom mohli splnit smlouvu, kterou s vámi máme, je-li to nutné v našem oprávněném zájmu, nebo abychom splnili své zákonné povinnosti nebo je-li to povoleno, protože jste poskytli svůj souhlas.
Kategorie osobních údajůJak tyto osobní údaje používáme
Celé jméno a e-mailová adresa - K vytvoření a správě účtu.
- Požadavky na správu služeb a účtů, například když vás musíme kontaktovat z důvodů souvisejících se službami. - K odhalení podvodů a jejich předcházení. - Abychom zajistili, že vy i ostatní vidíte relevantní obsah při používání platforem sociálních médií (dále to vysvětlíme níže a v našich Zásadách ochrany osobních údajů). - Abychom vám zasílali marketing, máme-li to povoleno.
Marketingové předvolby - Abychom zajistili, že vám zasíláme marketing pouze, máme-li to povoleno.
Země/území - Abychom vám zobrazovali obsah, který je k dispozici ve vaší zemi, a zajistili, že k němu máte přístup, když cestujete (pokud jsme povinni tak učinit).
Uživatelské ID - Abychom porozuměli tomu, jak přistupujete k našim službám a zařízením, která používáte pro přístup k našim službám.
Informace o vašem předplatném - Ke správě vašeho účtu a správě služeb. - Abychom porozuměli tomu, jak používáte služby (např. kdy jste se naposledy přihlásili ke svému účtu), abychom mohli pokračovat v optimalizaci a zlepšování našich služeb.
Platební údaje - Ke správě služeb a zpracování vašich plateb. - K odhalení podvodů a jejich předcházení.
Vaše osobní údaje zpracováváme také z právních důvodů, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje nezpracováváme pro účely automatizovaného rozhodování nebo profilování typu uvedeného v čl. 22 odst. 1 a čl. 22 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně údajů.
Jak a s kým sdílíme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje sdílíme za následujících okolností:
  • Poskytovatelé služeb třetích stran: Když sdílíme údaje s třetími stranami poskytovateli služeb pro účely zprostředkování nebo poskytnutí určitých služeb naším jménem, včetně společností v oblasti IT infrastruktury a poskytovatelů platebních služeb.
  • Společnosti skupiny: Vaše osobní údaje můžeme poskytovat našim dceřiným nebo přidruženým společnostem pro účely zpracování osobních údajů naším jménem, abychom vám mohli poskytovat služby.
  • Dodržování zákonů a soudní řízení: Když reagujeme na soudní příkazy či soudní proces, zjišťujeme nebo uplatňujeme naše zákonná práva, případně se bráníme proti právním nárokům. Když na základě vlastního rozhodnutí věříme, že je nutné informace sdílet pro účely vyšetřování, prevence nebo přijetí opatření proti nezákonným činnostem, podezření z podvodu, situacím, které mohou představovat možné ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušením našich podmínek používání, nebo když to jinak vyžaduje zákon.
  • Fúze nebo akvizice: Když potřebujeme předat údaje o vás, pokud jsme převzali jinou společnost nebo s ní provedli fúzi.
  • Platformy sociálních médií: Určité osobní informace sdílíme s platformami sociálních médií; například když používáme vlastní nástroje pro výběr publika pro poskytování relevantní reklamy a když zahrneme do našich služeb funkce, které vám umožní snadno sdílet náš obsah na těchto platformách.
Mezinárodní přenos
Při přenášení osobních údajů mimo Spojené království nebo EHP buď:
  • zahrneme do našich smluv s těmito třetími stranami standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí pro předávání osobních údajů mimo EHP (jedná se o doložky schválené podle článku 46 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně údajů,
  • (přichází-li to v úvahu při přenosu vašich osobních údajů příjemci ve Spojených státech) ujistíme se, že příjemce přijal program Štít soukromí, který vyžaduje poskytování podobné ochrany osobních údajů sdílených mezi Evropou a Spojenými státy, nebo
  • zajistíme, aby země, ve které bude vašimi osobními údaji nakládáno, byla Evropskou komisí považována za „přiměřenou“ podle článku 45 nařízení GDPR.
Uchovávání údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat používat z důvodů uvedených v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje související s uhrazeným předplatným vymažeme 5 let po skončení předplatného, pokud nebudete mít aktivní a platné oprávnění k našim službám a nebyli jste přihlášeni ke svému účtu po dobu 5 let s výjimkou případů, kdy potřebujeme uchovávat jakékoli osobní údaje pro účely plnění našich zákonných povinností, řešení sporů či vymáhání plnění našich dohod.
Vaše práva
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte určitá práva: máte právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na vznesení námitky. Tato práva neplatí za všech okolností; pokud uplatníte některá ze svých práv a domníváme-li se, že neplatí nebo se na ně vztahuje výjimka, sdělíme vám to, když budeme odpovídat na vaši žádost.
Domníváte-li se, že jsme nedodrželi příslušné zákony o ochraně osobních údajů, máte v EHP rovněž právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů. Místní úřady se liší v závislosti na vaší zemi. Další podrobnosti o vašich právech a seznam úřadů pro ochranu osobních údajů naleznete v externalnašich Zásadách ochrany osobních údajůhttps://www.eurosport.cz/eurosport/jediny-cil-zasady-ochrany-osobnich-udaju_sto7651791/story.shtmlNone.